Leto > Grčka Apartmani > Paralia > Vila Fluris

Vila Fluris

(0) Komentara
 • Mesto:
 • Tip Smeštaja:
 • Udaljenost od plaže:
 • Sezona:
 • Paralia
 • Vila (studio/apartman)
 • Od plaze je udaljena oko 200 m
 • 2019

Studio:

 • Klima uređaj (uz doplatu)
 • TV
 • Terasa
 • Kupatilo
 • Čajna kuhinja

Cene u tabeli su izražene u evrima po osobi i obuhvataju 10 nocenja. Dinarski deo aran žmana po osobi: 499,00 rsd – deca do 12 godina; 1000,00 rsd - odrasli. Polazak je dan ranije u odnosu na termine date u tabeli )

Cene obeležene * su date po osobi i obuhvataju 10 noćenja i autobuski prevoz i nemaju umanjenje za sopstveni prevoz

Vila FLURIS

Termin boravka

24.05 03.06

03.06 13.06

13.06 23.06

23.06 03.07

03.07 13.07

13.07 23.07

23.07 02.08

02.08 12.08

12.08. 22.08.

22.08 01.09

01.09 11.09

11.09 21.09

21.09 01.10

Tip smeštaja

Broj noći

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

Usluga

Studio

1/2

najam

85*

105*

119

 145

  179

  205

  219

 219

 219

 179

 145

109

99*

Studio

1/3

najam

85*

89*

99

129

   149

  159

  179

 179

 179

 149

 129

99

89*

Legenda tabele: studio - smeštajna jedinica sa jednom prostorijom; 1/2 std –dvokrevetni studio; 1/3 std – trokrevetni studio

DOPLATA ZA ISHRANU:

* Doplata za polupansion (doručak-večera) 9 EUR po osobi i deci preko 7 godina, po danu;

* Doplata za polupansion (doručak-večera) 7 EUR za decu 3-7 godina, po danu;

* Ishrana je u hotelu VIKTORIA LUX 3* / Doručak je na bazi švedskog stola, samoposluživanje;

Večera je servirana, na bazi menia-unapred pripremljeno glavno jelo bez mogućnosti izbora,

više vrsta salata na bazi samoposluživanja, jedna vrsta voća-servirano.

POPUSTI I DOPLATE ZA SMEŠTAJ :

* Dete od 0-7 godina, u zajedničkom ležaju sa dve odrasle osobe, ima GRATIS smeštaj. U tom slučaju, dete

plaća samo cenu prevoza i ima svoje sedište u autobusu.

* Dete 2-12 godina, u pratnji jedne odrasle osobe, u sopstvenom ležaju, nema popust u dvokrevetnom studiu.

plaća cenu odrasle osobe prema tabeli.

* Deca 2-12 godina, u pratnji dve odrasle osobe, u sopstvenom ležaju imaju popust 20 EUR na datu cenu

aranžmana

* Ukoliko dvoje dece od 2 – 12 godina u pratnji dve odrasle osobe koriste jedan ležaj plaćaju po 50% od

date cene aranžmana i jedno dete plaća cenu prevoza i ima sedište u autobusu.

* Ukoliko dvokrevetni studio koristi jedna osoba, doplata je 60% od date cene aranžmana. Rezervacija se

vrši na upit.

U CENU ARANŽMANA JE URAČUNATO:

* Smeštaj po osobi u izabranom studiu, prema tabeli, 10 noćenja

* Troškovi organizacije putovanja

* Licencirani pratilac grupe tokom prevoza autobusom na relaciji Beograd-Paralija-Beograd

* Servis predstavnika agencije MAYAK TOURS d.o.o

U CENU ARANŽMANA NIJE URAČUNATO:

* Prevoz autobusom na relaciji Beograd-Paralija-Beograd (autobus-visokopodni ili doubledecker, audio,

video opremljenost, klimatizovani)

* Doplata za turističku taksu - 0,5 € po studiju/apartmanu/dupleksu po danu. Plaća se u Grčkoj

* Troškovi međunarodnog putnog zdravstvenog osiguranja (može se obezbediti u agenciji)

* Doplata za prevoz, za polazak iz Novog Sada ili Šapca (potrebno minimum 10 putnika)

* Korišćenje klima uređaja (5 EUR po studiu/po noći)

* Troškovi fakultativnih izleta i poseta, koje organizuje lokalna agencija u Grčkoj

* Individualni troškovi putnika

USLOVI PLAĆANJA (redovan cenovnik):

* Prilikom rezervacije aranžmana, neophodno je izvršiti avansnu uplatu od 30% od ukupnog iznosa aranžmana, ostatak do pune cene aranžmana mora se uplatiti najkasnije 15 dana pre početka putovanja.

* Cene su izražene u eurima, dok se obračun i plaćanje vrši u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu Societe Generale BANKE na dan uplate.

* Cena je garantovana samo za iznos uplaćene akontacije, dok je ostatak podložan promeni.

* U slučaju promena na monetarnom tržištu Organizator putovanja zadržava pravo korekcije cene

* Putnici se prilikom rezervacije opredeljuju za način plaćanja.

NAČIN PLAĆANJA (redovan cenovnik):

1. Avansno: a) gotovinom, b) čekovima građana, c) uplatom na račun ili d) platnim karticama (Visa, Master, Dina, Maestro).

2. Uplatom na rate - akontacija 30%, ostatak deponovanjem čekova građana (sa datumom 15. u mesecu),

uz uvećanje 2% onih rata koje dospevaju na realizaciju nakon usluge. Sve rate se obračunavaju u eurima naplaćuju u dinarskoj protivvrednosti na dan prijema čekova. Poslednja rata dospeva na naplatu najkasnije do 15.11.2019.

 

Akontacija 30%, ostatak na više jednakih mesečnih rata, uz uvećanje 2% onih rata koje dospevaju na realizaciju nakon usluge.

Datum dospeća poslednje mesečne rate je 30.11.2019.

VAŽNE NAPOMENE

Za realizaciju aranžmana, autobusom, je potrebno minimum 40 putnika.

ü Krajnji rok za obaveštavanje putnika, za slučaj otkazivanja aranžmana od strane agencije Mayak Tours d.o.o.

je 5 dana pre početka putovanja.

ü Za maloletna lica koja putuju bez jednog roditelja potrebna je saglasnost drugog roditelja. Obavezno je

dostavljanje podataka koji omogućavaju neposredan kontakt sa maloletnikom koji putuje ili boravi u inostranstvu

bez pratnje roditelja ili staratelja (ime, adresa i broj telefona osobe odgovorne za maloletnika u inostranstvu) -

saglasnost oba roditelja overena u opštini ili sudu je neophodna.

ü Fakultativni izleti nisu sastavni deo programa putovanja i predstavljaju zaseban ugovor sa organizatorom izleta - lokalnom agencijom.

* Broj telefona predstavnika na lokaciji će biti dostupan putnicima u momentu izdavanja putne dokumentacije,

a najkasnije pre otpočinjanja ugovorenog putovanja.

* Usluga vodiča ili lokalnog predstavnika Mayak Tours u Grčkoj/Paraliji ne podrazumeva svakodnevno,

celodnevno ili kontinuirano prisustvo, već kontakt i neophodnu nužnu pomoć.

* U Grčkoj ne vladaju bolesti epidemioloških razmera tako da vakcinacija pri ulasku u zemlju nije potrebna.

* Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim

programom putovanja, uslovima plaćanja i Opštim uslovima putovanja Organizatora putovanja

* Državljanima Republike Srbije, sa biometrijskim pasošima, nije potrebna turistička viza za Grčku.

* Putnici sa pasošima koje je izdao MUP R. SRBIJE KOORDINACIONA UPRAVA su u obavezi da, individualno

i blagovremeno, obezbede šengen vizu. Potrebnu dokumentaciju (vaučer) za dobijanje, individualne, šengen

vize obezbeđuje Organizator putovanja, po uplati aranžmana u celosti. Organizator putovanja ne snosi

odgovornost u slučaju nedobijanja individualne grčke šengen vize. U tom slučaju, smatra se da je

putnik odustao od putovanja i podleže troškovima otkaza aranžmana shodno Opštim uslovima putovanja

Organizatora.

* Putnici koji nisu državljani Republike Srbije su u obavezi da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju

putuju i kroz koje prolaze.

OSTALE NAPOMENE

SMEŠTAJ

* Promena datuma putovanja, kao i promena smeštajnog objekta, smatra se se otkazom aranžmana i podleže

Troškovima otkaza, prema Opštim uslovima putovanja Organizatora.

* U slučaju promene broja putnika u okviru ugovorene smeštajne jedinice (odustanak nekog od putnika sa

ugovora putovanja), obavezna je korekcija strukture smeštajne jedinice, kao i cene aranžmana. Korekcija cene

će se raditi po trenutno važećem cenovniku.

* Prvi dan boravka, kao rezervisane usluge smeštaja, računa se od 14:00h/ datuma početka smeštaja (od drugog dana

prema programu putovanja-autobusom; od prvog dana prema programu putovanja-sopstvenim prevozom) do 09:00h

poslednjeg dana smeštaja, bez obzira kada gost stigne na destinaciju ili u smeštajni objekat.

* Organizator putovanja ne može uticati na raspodelu soba/studia/apartmana u smeštajnom objektu, koja se vrši po dolasku, shodno raspoloživosti. Organizator putovanja ne garantuje i ne može uticati na spratnost, pogled,

broj i poziciju sobe/apartmana/studia, veličinu ležaja/francuskog, standardnog ili pomoćnog, izuzev ukoliko to nije

predviđeno ovim cenovnikom kao mogućnost doplate.

* Putnici ulaze u očišćenu i spremljenu smeštajnu jedinicu. Zamena posteljine se vrši na pola smene boravka

(oko 5. dana boravka) u smeštajnoj jedinici. Domaćin smeštajnog objekta, na dan zamene posteljine,

dostavlja čistu posteljinu, koju gosti sami menjaju I domaćinu vraćaju korišćenu.

* Smeštajne jedinice nisu opremljene peškirima, sapunima, toalet papirom, hemijskim sredstvima za održavanje

higijene posuđa i prostorija. Tokom boravka gosti sami iznose smeće i održavaju higijenu svih prostorija.

* Smeštajna jedinica prilikom napuštanja, poslednjeg dana boravka se predaje u istom stanju u kojoj je primljena.

* Gosti apartmana/studia/soba imaju obavezu domaćinskiog odnosa prema inventaru i opremi kao i

obavezu poštovanja kućnog reda. Eventualnu štetu inventara i opreme, nastalu tokom boravka u smeštajnoj jedinici, gosti su dužni prijaviti predstavniku Organizatora ili domaćinu/vlasniku i istu nadoknaditi, o svom trošku, na licu mesta.

* Fotografije iz kataloga ili sa internet prezentacije Organizatora putovanja, unutrašnjeg sadržaja

smeštajnog objekata i jedinica, ne garantuju da će putnik dobiti smeštajnu jedinicu izgleda, položaja, opremljenosti

i veličine kao na fotografiji ili internet prezentaciji. Izgled smeštajnih jedinica može odstupati od prikazanih.

* Čajne kuhinje su, većinom, opremljene samo elementarnim inventarom za pripremanje, konzumiranje i čuvanje hrane.

* Kupatila su sa tušem i odvodnim cevima malih profila, skromnih dimenzija.

* Voda, iz vodovoda, u smeštajnim jedinicama, nije za piće.

* Lokalni vodovod garantuje tehničku ispravnost vode za potrebe održavanja lične higijene.

BEZBEDNOST LIČNIH STVARI

* Putnici sami vode računa za bezbednost svog ručnog prtljaga, prtljaga, novca, putne dokumentacije i putnih isprava, tokom putovanja autobusom u polasku ili povratku sa destinacije, tokom boravka u smeštajnom objektu, na plaži i tokom trajanja aranžmana.

* Organizator putovanja ne može snositi odgovornost u slučaju bilo kakve incidentne situacije (krađe, tuče i slično)

već je to u isključivoj nadležnosti lokalnih policijskih organa, kojima se u tom slučaju treba odmah obratiti.

PREVOZ AUTOBUSOM

* U autobusu svako dete mora imati svoje sedište (ne može sedeti u krilu)

* Organizator putovanja određuje mesto polaska iz Srbije i povratka iz Paralije.

* Promena mesta ulaska putnika, od strane Organizatora putovanja, na relaciji Srbija-Paralija-Srbija,

moguća je najkasnije 2 dana pre datuma polaska i ne može biti razlog odustanka putnika od aranžmana.

* Organizator putovanja ne garantuje i ne može uticati na raspored i broj sedišta u autobusu, izuzev ukoliko

to nije predviđeno ovim cenovnikom kao mogućnost doplate. Agencija pravi raspored sedenja uzimajući u obzir starost putnika, bolest i fizičke nedostatke putnika, kao i vreme i mesto uplate

* Kod autobuskih aranžmana predviđene su pauze radi usputnog odmora na oko 3 do 4 sata vožnje. Zaustavljanja i pauze su na usputnim stajalištima ili benzinskim pumpama, zavise od uslova na putu i raspoloživosti kapaciteta stajališta.

* Zbog poštovanja satnica prevoza, predviđenih programom putovanja, ne postoji mogućnost zadržavanja autobusa na graničnom prelazu radi posete free shopu ili regulisanju povraćaja sredstava po osnovu TAX FREE.

* U slučaju promene cena: goriva, putarina, parkinga, tunela, vinjeta-putne takse u odnosu na dan objave

Programa - cena je podložna promeni.

* Iz organizacionih i tehničkih razloga Organizator putovanja i prevoznik zadržavaju pravo promene itinerera (maršute) kao i promene tranzita kroz Bugarsku umesto kroz Makedoniju, bez obaveze obaveštavanja putnika.

* Tokom vožnje autobusom pušenje, konzumiranje alkohola i opojnih sredstava je najstrože zabranjeno.

* Klimatizacija u autobusu u letnjim mesecima pruža optimalnu temperaturu tokom vožnje i ne može biti predmet žalbe.

* Nakon dolaska autobusa u letovalište, zbog ograničenog uslova manevra, uskih ulica i saobraćajnih propisa,

autobus će se parkirati što je moguće bliže smeštajnom objektu.

* O tačnom vremenu polaska autobusa iz letovališta za Srbiju putnike obaveštava predstavnik Organizatora putem

oglasne table ili poruke, u smeštajnom objektu, najkasnije u jutarnjim časovima na dan polaska.

PRTLJAG

* Putnik je dužan da vodi brigu o svim svojim stvarima unetim u prevozno sredstvo. Prtljag treba da bude obeležen,

sa upisanim imenom i prezimenom putnika, kako bi se lakše identifikovao. Zbog ograničenog prostora u autobusu,

prtljag je ograničen na 1 komad ručnog i 1 komad u prtljažnom prostoru vozila, po odrasloj osobi.

Eventualna oštećenja prtljaga putnik je u obavezi da ODMAH prijavi kod vodiča, vozača ili turističkog pratioca.

Naknadne reklamacije neće biti prihvaćene.

* Organizator putovanja i prevoznik ne snose odgovornost za zaboravljeni prtljag/lične stvari i slično u smeštajnom

objektu ili autobusu.

* Organizator putovanja nije odgovoran za prenos prtljaga od automobila ili autobusa do smeštajnog objekta/studia

/apartmana i nazad, bez obzira na mesto zaustavljanja ili parkinga.

Sastavni deo ovog programa i cenovnika su Opšti uslovi Organizatora putovanja Mayak Tours d.o.o.

od 27.01.2018. – Licenca OTP CENCACA7/2013 od 20.2.2013.

Mayak Tours d.o.o. ima, Zakonom o turizmu, propisanu Polisu osiguranja potraživanja od turističkih agencija i osiguranja odgovornosti turističkih agencija br. 70005865 od 27.01.2018. koja važi do 27.01.2019. osiguravajuće kompanije DUNAV OSIGURANJE a.d.o. adresa: Makedonska br.4, 11001 Beograd, fax: 011-2624652, e/mail:prigovor@dunav.com, www.dunav.com.

                                     T.A Tipo Travel d.o.o nastupa u svojstvu posrednika.

PUTUJTE SA AGENCIJOM OD POVERENJA!

Vila FLURIS

Vila Fluris je udaljena 250m od centra Paralije, 200m od peščane plaže (prelazi se ulica). Vila ima studije

(dvokrevetni ili trokrevetni) koji su raspoređeni u prizemlju i prvom spratu vile. Svaki studio ima jednu prostoriju

sa dva ili tri standardna ležaja; kupatilo (zidani tuš, bez zavese), mini kuhinju (osnovno posuđe, mini frižider,

rešo sa dve ringle; bez rerne), terasu, TV (lokalni program), klimu (za korišćenje vrši se doplata na licu mesta, 5 EUR

po studiu/noći). Vila nema sopstveni parking. Promena posteljine jednom tokom boravka. U studiu/apartmanu nisu

obezbeđeni peškiri, sredstva za ličnu higijenu, hemijska sredstva za čišćenje.

CENA AUTOBUSKOG PREVOZA :
Cena prevoza za odrasle - povratna karta iznosi 50 eur , a za decu do 12 godina karta je 40 eur . Cena autobuske karte u jednom pravcu iznosi 40 eur za odrasle, a za decu do 12 godina je 35 eur . Deca do 2 godine starosti ne plaćaju autobusku kartu, ali nemaju sopstveno sedište. Cena prevoza važi samo za korisnike smeštaja, rezervisanog preko agencije.

DOPLATA I POPUSTI ZA PREVOZ AUTOBUSOM :

*  Doplata za polazak iz Šapca je 15 EUR po osobi (minimum 10 prijavljenih putnika);

*  Doplata za polazak iz Novog Sada je 20 EUR po osobi (minimum 10 prijavljenih putnika);

Doplata za izabrano sedište u autobusu - 10 EUR ;

*  U slučaju spajanja dve uzastopne smene, cena aranžmana se umanjuje za 25 EUR po osobi u drugoj smeni

i odobrava se 5% popusta na cenu aranžmana druge smene.

PROGRAM PUTOVANJA AUTOBUSOM

1.dan BEOGRAD-PARALIJA

Sastanak putnika na „Lastinom” parkingu, koji se nalazi u sklopu Autocentra Lasta, na autoputu Beograd – Niš, 30 minuta pre predviđenog vremena polaska autobusa, dan ranije u odnosu na datume u tabeli. Predviđeno vreme polaska autobusa iz Beograda oko 19:00h (tačno vreme najkasnije dva dana pre polaska). Noćna vožnja preko Makedonije, sa kraćim usputnim pauzama.

2 – 11. dan PARALIJA

Dolazak u Paraliju i smeštaj posle 14:00 časova (po lokalnom vremenu). Boravak u Paraliji na bazi uplaćenih usluga.

Slobodno vreme. Mogućnost organizovanja fakultativnih izleta i poseta.

12. dan PARALIJA-BEOGRAD

Napuštanje studia do 09:00h časova (po lokalnom vremenu). Slobodno vreme do polaska autobusa za Srbiju. Planirano vreme polaska autobusa oko 16:00h (po lokalnom vremenu). Noćna vožnja, sa kraćim usputnim pauzama radi odmora i graničnih formalnosti. Vožnja preko Makedonije.

13. dan BEOGRAD

Dolazak u Beograd/Novi Sad u jutarnjim satima. Kraj usluga.

Postavite pitanje

Vila Fluris 2019 Paralia

Ostavi komentar

(0) Komentara