Nova Godina > Italija > Rim Nova Godina Avio

Rim Nova Godina Avio

“Svi putevi vode u Rim” – glasi stara izreka. Bez obzira na put koji je odabrao, posetilac mora znati da će mu se pružiti prilika da razgleda i proučava istorijsko i umetničko blago svetskih razmera, budući da je rimska civilizacija, zajedno sa grčkom, bila velika kolevka zapadne civilizacije. Ako su Grci dali najveći doprinos u književnosti, umetnosti i filozofiji, Rimljani su se iskazali ponajviše u politici, upravi i organizaciji carstva. Rimska dela prožeta su osećajem veličanstvenosti i snage. Taj osnovni značaj rimskog graditeljstva neminovno će oduševiti posetioca kada bude razgledao forume, amfitetre, bazilike, slavoluke…

5 dana, 4 noći

 • Program:
 • Polazak:
 • Povratak:
 • Usluga:
 • Hotel:
 • Prevoz:
 • Rim Nova Godina Avio
 • 28.12.2019.
 • 01.01.2020.
 • Noćenje sa doručkom
 • Hotel 3*
 • Avio
Cena: Od 519€

              Hotel

Termin putovanja

Ukupna cena po osobi

Vreme leta

Hotel 3*

28.12.2019 – 01.01.2020.

519 €

28.12.   JU 530  06:15 / 07:00

01.01.   JU 535  20:25 / 22:00

 

Aranžman se plaća u dinarskoj protivrednosti po srednjem kursu NBS banke na dan uplate 

Cene iz tabele su u evrima, po osobi

 

              Hotel

Termin putovanja

Ukupna cena po osobi

Vreme leta

Hotel 3*

 

30.12.2019 – 03.01.2020.

 

549 €

30.12.   AZ 591  11:40 / 13:15

03.01.   AZ 592  09:15 / 10:50

 

 

Aranžman se plaća u dinarskoj protivrednosti po srednjem kursu NBS banke na dan uplate  

Cene iz tabele su u evrima, po osobi

CENA ARANŽMANA OBUHVATA:
·         avionski prevoz na relaciji Beograd – Rim – Beograd  kompanijom Air Serbia
·         aerodromske takse i obavezno osiguranje u avio saobraćaju (oko 132 evra, podložne su promeni)
·         smeštaj u Rimu (4 noćenja sa doručkom – kontinentalni švedski sto) u hotelu sa  3* u 1/2 i 1/2+1 sobama
·         autobuski transfer aerodrom – hotel – aerodrom sa panoramskim razgledanjem grada na srpskom jeziku
·         troškove organizacije i vođenja aranžmana
·         usluge licenciranog vodiča
 
CENA ARANŽMANA NE OBUHVATA:
·         individualno zdravstveno osiguranje putnika (izdaje se u agenciji, osigurana suma je 30.000 €) – 627 RSD (osobe od 18 – 69,99 god.), 314 RSD (deca od 0– 17,99 god.),  1254 RSD (osobe od 70 – 83,99 god.)
·         osiguranje od otkaza ili prekida turističkog putovanja. Plaća se u iznosu od 2% od ukupne cene aranžmana.
      Potrebne informacije mogu se dobiti u svim poslovnicama, ili putem telefona.
PREPORUKA AGENCIJE JE DA PUTNIK POSEDUJE OBE VRSTE OSIGURANJA
·         ulaznice i fakultativne izlete
·         obaveznu gradsku komunalnu taksu za Rim i okolinu (uvedena 01.09.2014, plaća se na recepciji hotela) – za boravak u hotelima sa 3* – 4 € po noćenju / po osobi, a za boravak u hotelima sa 4*  – 6 € po noćenju / po osobi
 
POPUSTI:
·         deca od 0 – 2 godine plaćaju 25€  u pratnji dve punoplatežne osobe (nemaju sedište u avionu, nemaju ležaj u hotelu)
·         deca od 2 – 12 godina popust 10% u pratnji dve punoplatežne osobe (imaju sedište u avionu, imaju  ležaj u hotelu)
·         treća odrasla osoba u sobi 1/2 +1 popust 5%
 
DOPLATA ZA 1/1 SOBU: 160 €
 
OPIS I LOKACIJA HOTELA:
 
Smeštaj je u Rimu (Italija). Svaki hotel iz ove ponude ima restoran, a svaka soba ima tuš/WC. Smeštaj je u nekom od navedenih hotela ili sličnom:
 
HOTEL DANIELA 3*     www.hoteldanielaroma.com   do popune mesta
Hotel se nalazi u blizini centra grada u blizini Porta Mađore, na oko 5 minuta hoda od stanice metroa, na liniji gradskog prevoza, koji povezuje ovaj deo grada sa avim većim znamenitostima Rima. Hotel ima restoran i bar. Svaka soba ima tuš/WC, telefon, TV, klima uređaj.
        Doručak – kontinentalni švedski sto.
HOTEL BLED 3*     www.hotelbled.it do popune mesta
Hotel se nalazi u blizini centra grada u blizini Porta Mađore, na oko 5 minuta hoda od stanice metroa, na liniji gradskog prevoza, koji povezuje ovaj deo grada sa avim većim znamenitostima Rima. Hotel ima restoran, bar, lift, besplatan WiFi. Svaka soba ima tuš/WC, telefon, TV, klima uređaj. Doručak – kontinentalni švedski sto.
HOTEL PORTAMAGGIORE 3*    www.hotelportamaggiore.it do popune mesta
Hotel se nalazi u blizini centra, kod Porta Mađore, na oko 5 minuta hoda od stanice metroa, na liniji gradskog prevoza, koji povezuje ovaj deo grada sa avim većim znamenitostima Rima. Hotel ima restoran, bar, lift, besplatan WiFi. Svaka soba ima tuš/WC, telefon, TV, klima uređaj. Doručak – kontinentalni švedski sto.
HOTEL SIVIGLIA 3*   www.hotelsivigliaroma.com do popune mesta
Hotel se nalazi u blizini centra, na oko 10 minuta hoda od stanice Termini, na liniji gradskog prevoza, koji povezuje ovaj deo grada sa avim većim znamenitostima Rima. Hotel ima restoran, bar, lift, besplatan WiFi. Svaka soba ima tuš/WC, telefon, TV, klima uređaj. Doručak – kontinentalni švedski sto.
 
NAČINI PLAĆANJA ARANŽMANA:
1.       30% prilikom rezervacije, a ostatak od 70% najkasnije 10 dana pre putovanja
2.       30% prilikom rezervacije, a ostatak od 70% u jednakim mesečnim ratama čekovima građana, BEZ KAMATE najkasnije do:
Za polaske od 25.12. do 01.02.2020……….………….............15.04.2020.
 
3.       platne kartice (Visa, Dina, Master, Maestro, American Express)
4.       30% prilikom rezervacije, a ostatak od 70% najkasnije 10 dana pred put
 
NAPOMENE U VEZI SMEŠTAJA:
·         U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka od 14:00 časova (postoji mogućnost ranijeg ulaska), a napuštaju se poslednjeg dana boravka do 09:00 časova. Svaki hotel ima restoran. Svaka soba ima tuš/WC. Smeštaj iz ove ponude registrovan je, pregledan i standardizovan od strane Nacionalne turističke asocijacije zemlje u kojoj se nalazi. Opis destinacija i smeštaja dostupan je u agenciji ili na web-stranici www.tipotravel.com
·         Opisi smeštajnih objekata su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smeštajnih objekata, organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od smeštajnih objekata
·         Objašnjenje: kontinentalni švedski sto – manji izbor namirnica i uglavnom je slatki doručak. Uglavnom je zastupljena internacionalna kuhinja
·         U pojedinim smeštajnim objektima treći i četvrti ležaj mogu biti pomoćni. Dimenzija i izlged pomoćnog ležaja zavise od smeštajnih objekata, može biti sofa na razvlačenje, ali je uglavnom kao klasičan krevet
·         Organizator putovanja ne može da utiče na razmeštaj po sobama, jer to isključivo zavisi od recepcije smeštajnog objekta
·         Neki od dopunskih sadržaja smeštajnih objekta su dostupni uz doplatu. Postoji mogućnost odstupanja i promena oko dostupnosti nekih sadržaja, jer isključivo zavise od smeštajnih objekata (npr. sef, parking, mini-bar, TV,  klima uređaj...)
·         Jačina signala Wi-Fi internet konekcije zavisi od kvaliteta signala koji pruža lokalni provajder kojeg je vlasnik smeštajnog objekta odabrao i od trenutnog broja korisnika na mreži. Organizator putovanja ne može da utiče i nije odgovoran za kvalitet Wi-Fi konekcije.
 
OPŠTE NAPOMENE:                      
·         Proveriti 2 dana pre putovanja tačno mesto sastanka i vreme poletanja aviona
·         Besplatni prtljag – 1 prtljag koji se predaje (maksimum do 20kg)  i 1 ručni prtljag koji se unosi u avion (svaki kilogram preko dozvoljenog se dodatno naplaćuje). Nije dozvoljeno imati u ručnom prtljagu oštre predmete (makaze, nož...) i tečnost preko 100 ml
·         Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka,  termina polazaka…)
·         Za sve informacije date usmenim, telefonskim ili elektronskim putem agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije
·         U pojedinim smeštajnim objektima treći i četvrti ležaj mogu biti pomoćni. Dimenzija i izgled pomoćnog ležaja zavise od        
 mogućnosti smeštajnih objekata, može biti sofa na razvlačenje, ali je uglavnom standardne veličine tako da je zbog pomoćnog                            
 ležaja, trećoj odrasloj osobi odobren popust u iznosu od 5 %.
·         Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak...)
·         Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom  putovanja, uslovima plaćanja i osiguranja, kao i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja
 
V A Ž N A    N A P O M E N A:
Vreme poletanja aviona određuje avio kompanija u zavisnosti od raspoloživosti aviona. Postoji mogućnost pomeranja predviđenih vremena i to zavisi od avio kompanije. U slučaju večernjih i noćnih letova postoji mogućnost da se  ne stigne na predviđeni obrok. To ne može biti predmet žalbe putnika, jer je činjenično stanje nastupilo usled objektivnih okolnosti na koje organizator putovanja nije mogao da utiče. Postoji mogućnost da se po dolasku u hotel dobije hladni obrok ili lanč paket (zavisi da li smeštajni objekat ima tu mogućnost).
 
·         Molimo Vas da pažljivo pročitate Opšte uslove putovanja
·         Organizator putovanja licenca OTP br.107/2016. Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja organizatora putovanja. Aranžman je rađen  na bazi od minimum 20 prijavljenih putnika i usled nedovoljnog broja putnika organizator putovanja ima pravo otkaza putovanja, najkasnije 5 dana pre termina polaska. Organizator putovanja zadržava pravo korekcije ugovorene cene  pre početka putovanja usled promene u kursu razmene valute ili promene u tarifama prevoznika i u zakonom predviđenim slučajevima
·         Cenovnik za Rim (Doček Nove 2020, avion, 5 dana) br.1 od  11.09.2019.
·                          Tipo Travel nastupa u sojtvu posrednika 0113442218
 
 
 
PROGRAM PUTOVANJA:
1. dan. 28.12.2019. BEOGRAD – RIM
Sastanak grupe na aerodromu “Nikola Tesla“ dva sata pre poletanja aviona. Planirano vreme leta 06:15h kompanijom Air Serbia (proveriti 2 dana pre putovanja tačno vreme). Doček i panoramsko razgledanje grada autobusom sa vodičem na srpskom jeziku. Transfer u hotel i smeštaj. Slobodno vreme ili mogućnost organizovanja fakultativne pešačke ture: Termini, crkva Sv. Petra u lancima (statua Mikelanđelovog Mojsija), forum Romanum sa Koloseumom, Trg Venecija sa Trajanovim forumom, Palata Venecija, Fontana Di Trevi, Španski trg, Panteon, Trg Navona... Noćenje.
2. dan. 29.12.2019. RIM – KOLOSEUM I FORUM
Doručak.  Slobodan dan ili mogućnost organizovanja fakultativnog izleta Koloseum i Forum. Obilazak najznačajnijih lokaliteta antičkog Rima, mesta na kome je on nastao i na kome su ovekovečene njegove najveće pobede i dostignuća. Obilazak uključuje: Koloseum, najveći rimski amfiteatar koji oživljava atmosferu najznačajnijeg društvenog događaja antičkog Rima – borbe gladijatora; brežuljak Palatino, mesto na kome je, po legendi, vučica odgajila Romula i Rema, mitske osnivače grada i koji u narednim vekovima postaje najelitnija rezidencijalna zona, mesto stanovanja rimskih imperatora i uglednih građana; Forum, centar političkog, javnog i komercijalnog života, u okviru koga se nalaze ostaci bazilika, tržnica, sudnica i hramova… OBAVEZNA PRIJAVA U AGENCIJI PRILIKOM REZERVACIJE. Nakon obilaska slobodno vreme za individualne aktivnosti. Noćenje.
3. dan. 30.12.2019. RIM – VATIKAN – RIM NOĆU
Doručak. Slobodan dan ili mogućnost organzovanja fakultativne posete Vatikanskim muzejima, Sikstinskoj kapeli i crkvi Svetog Petra, u kojoj se nalazi čuvena „Pieta“, jedino potpisano delo svestranog renesansnog umetnika Mikelanđela. Prilikom posete muzejima, obilazi se najznačajniji deo zbirki: zbirka  antičkih statua, sala sa tapiserijama, sala geografskih mapa iz 16. veka, sala kandelabra, sobe koje je oslikao Rafaelo... Posebno se ističe Sikstinska kapela, čiju tavanicu je oslikao čuveni Mikelanđelo. Obilazak se završava na velelepnom trgu ispred same crkve, koji je uredio Bernini, najznačajniji umetnik italijanskog baroka. OBAVEZNA PRIJAVA U AGENCIJI PRILIKOM REZERVACIJE. Slobodno vreme. U večernjim satima mogućnost organizovanja fakultativnog odlaska u boemsku četvrt Rima – Trastevere. Šetnja kroz Trastevere gde će vas dočekati ambijent iz Felinijevih filmova, dobar provod, ljubazni domaćini i bezbroj suvenirnica, galerija, barova i restorana sa tradicionalnom kuhinjom i dobrim vinom.. Slobodno vreme za individualne aktivnosti. Noćenje.
4. dan. 31.12.2019. RIM – TIVOLI – RIM
Doručak. Slobodan dan ili mogućnost organzovanja fakultativnog izleta u Tivoli i poseta fontanama kompleksa Villa D’ Este. U njoj je živeo kardinal Hipolit II D’ Este, a u istoj je ugostio pape, kraljeve i prinčeve, vojvode i mnogobrojne čuvene umetnike. Palatu krase mnogobrojni mozaici koji predstavljaju slike iz svakodnevnog života. Jedinstvena je zbog više stotina monumentalnih fontana, od kojih su najlepše one koje su izgrađene u baroknom stilu i imitiraju zvukove kao što su cvrkut ptica ili orgulje. Povratak u Rim. Slobodno vreme. Individualni doček Nove godine. Individualni povratak u hotel. Noćenje.       
5. dan. 01.01.2020. RIM – BEOGRAD
Doručak.  Napuštanje hotela. Transfer na aerodrom. Polazak aviona za Beograd (planirano vreme leta 20:25h). Dolazak u Beograd .        
 (Kraj usluga)
PROGRAM  BROJ  2  –  5 dana, polazak  30.12.2019.
OBILASCI:  Rim – Rim noću – Koloseum i Forum – Tivoli – Napulj – Vatikan
 
PROGRAM PUTOVANJA:
1. dan. 30.12.2019. BEOGRAD – RIM – RIM NOĆU
Sastanak grupe na aerodromu “Nikola Tesla“ dva sata pre poletanja aviona. Planirano vreme leta 11:40h kompanijom Al Italia (proveriti 2 dana pre putovanja tačno vreme). Doček i panoramsko razgledanje grada autobusom sa vodičem na srpskom jeziku. Transfer u hotel i smeštaj. Slobodno vreme ili mogućnost organizovanja fakultativne pešačke ture: Termini, crkva Sv. Petra u lancima (statua Mikelanđelovog Mojsija), forum Romanum sa Koloseumom, Trg Venecija sa Trajanovim forumom, Palata Venecija, Fontana Di Trevi, Španski trg, Panteon, Trg Navona... U večernjim satima mogućnost organizovanja fakultativnog odlaska u boemsku četvrt Rima – Trastevere. Šetnja kroz Trastevere gde će vas dočekati ambijent iz Felinijevih filmova, dobar provod, ljubazni domaćini i bezbroj suvenirnica, galerija, barova i restorana sa tradicionalnom kuhinjom i dobrim vinom.. Slobodno vreme za individualne aktivnosti. Noćenje.
Noćenje.
2. dan. 31.12.2019. RIM – KOLOSEUM I FORUM – TIVOLI – RIM
Doručak. Slobodan dan ili mogućnost organizovanja fakultativnog izleta Koloseum i Forum. Obilazak najznačajnijih lokaliteta antičkog Rima, mesta na kome je on nastao i na kome su ovekovečene njegove najveće pobede i dostignuća. Obilazak uključuje: Koloseum, najveći rimski amfiteatar koji oživljava atmosferu najznačajnijeg društvenog događaja antičkog Rima – borbe gladijatora; brežuljak Palatino, mesto na kome je, po legendi, vučica odgajila Romula i Rema, mitske osnivače grada i koji u narednim vekovima postaje najelitnija rezidencijalna zona, mesto stanovanja rimskih imperatora i uglednih građana; Forum, centar političkog, javnog i komercijalnog života, u okviru koga se nalaze ostaci bazilika, tržnica, sudnica i hramova… OBAVEZNA PRIJAVA U AGENCIJI PRILIKOM REZERVACIJE. U drugom delu dana mogućnost organizovanja fakultativnog izleta u Tivoli i poseta fontanama kompleksa Villa D’ Este. U njoj je živeo kardinal Hipolit II D’ Este, a u istoj je ugostio pape, kraljeve i prinčeve, vojvode i mnogobrojne čuvene umetnike. Palatu krase mnogobrojni mozaici koji predstavljaju slike iz svakodnevnog života. Jedinstvena je zbog više stotina monumentalnih fontana, od kojih su najlepše one koje su izgrađene u baroknom stilu i imitiraju zvukove kao što su cvrkut ptica ili orgulje. Povratak u Rim. Slobodno vreme. Individualni doček Nove godine. Individualni povratak u hotel. Noćenje.    
3. dan. 01.01.2020. RIM NAPULJ – RIM
Doručak. Slobodan dan ili mogućnost organizovanja fakultativnog odlaska do Napulja, najvećeg grada južne Italije i sedišta regije Kampanije. Po dolasku panoramski obilazak Napulja: srednjevekovni zamak Nuovo, Kraljevska palata, Pasaž Umberta I, trgovačka ulica Toledo... Nakon obilaska slobodno vreme. Povratak u Rim u večernjim časovima. Noćenje.
4. dan. 02.01.2019. RIM – VATIKAN
Doručak. Slobodan dan ili mogućnost organzovanja fakultativne posete Vatikanskim muzejima, Sikstinskoj kapeli i crkvi Svetog Petra, u kojoj se nalazi čuvena „Pieta“, jedino potpisano delo svestranog renesansnog umetnika Mikelanđela. Prilikom posete muzejima, obilazi se najznačajniji deo zbirki: zbirka  antičkih statua, sala sa tapiserijama, sala geografskih mapa iz 16. veka, sala kandelabra, sobe koje je oslikao Rafaelo... Posebno se ističe Sikstinska kapela, čiju tavanicu je oslikao čuveni Mikelanđelo. Obilazak se završava na velelepnom trgu ispred same crkve, koji je uredio Bernini, najznačajniji umetnik italijanskog baroka. OBAVEZNA PRIJAVA U AGENCIJI PRILIKOM REZERVACIJE. Slobodno vreme za individualne aktivnosti. Noćenje.
5. dan. 03.01.2019. RIM – BEOGRAD
Doručak.  Napuštanje hotela. Transfer na aerodrom; polazak aviona za Beograd (planirano vreme leta 09:15h). Dolazak u Beograd .       
  (Kraj usluga)
CENE FAKULTATIVNIH IZLETA PO OSOBI (podložne su promenama, minimum za realizaciju izleta je 10 putnika):
·         Vatikan (sa ulaznicom i lokalnim vodičem na srpskom jeziku) – 45 € odrasli/35 € deca – odlazak metroom, karta uključena u cenu, povratak individualni – obavezna prijava u agenciji
·         Koloseum i Forum (sa ulaznicom i lokalnim vodičem na srpskom jeziku) – 40 € odrasli/30 € deca – obavezna prijava u agenciji
·         Tivoli (sa ulaznicom) – 55 € odrasli /45 € deca
·         Pešačko razgledanje grada – 20 € odrasli / 10 € deca
·         Rim noću i Boemska četvrt Trastevere – 15 € odrasli / 10 € deca
·         Napulj – 35 € odrasli / 25 € deca   

Ostavi komentar

(0) Komentara
Postavite pitanje