Nova Godina > Italija > Cinque Terre Nova Godina

Cinque Terre Nova Godina

OBILASCI: Đenova – Cinque Terre–Menton– Sanremo

“CINQUE TERRE”

Đenova, grad Kristofora Kolumba i Garibaldija, vekovna rivalka Venecije sa kojom se borila i dobijala primat
na moru. Raskošne palate, stara luka sa novim sadržajem (pomorski muzej i najveći akvarijum, botanička bašta, šoping-
molovi), mnoštvo prodavnica i sjajnih restorana, neopisiva živost Mediterana.

Nacionalni park “Cinque terre” (pet zemalja) pod zaštitom je UNESCO-a i predstavlja skup od pet terasasto izniklih

naselja na strmim liticama ligurijske rivijere, do kojih je nemoguće doći kolima. Autentičnost i nedostatak komercijlizacije
čini da odišu posebnim šarmom. Živopisne kuće pastelnih boja, primorski šarm, mreža puteljaka za šetnju je nešto što
nikoga nije ostavilo ravnodušnim. CinqueTerre odiše drugačijim vremenom, kada su ljudi živeli jednostavnije i
spokojnije..Vodimo vas da i Vi doživite deo te bajke...

 • Program:
 • Polazak:
 • Povratak:
 • Usluga:
 • Prevoz:
 • Cinque Terre Nova Godina
 • 29.12.2018.
 • 03.01.2019.
 • ND / PREVOZ
 • Autobus
Cena: 159e

C E N A :

Paket aranžman / autobuski prevoz, smeštaj i obilasci

 

Opis

Termin putovanja

Hotel

Ukupna cena po osobi

Nova godina

29.12.2018. – 03.01.2019.

Hotel 3*

159 €

Aranžman se plaća u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu Societe Generale banke na dan uplate.

Cena iz tabele je u evrima.

CENA ARANŽMANA OBUHVATA:

· prevoz autobusom turističke klase na relacijama navedenim u programu (visokopodni, sa klimom, TV-om i audio opremom)

· smeštaj u Lavanji (3 noćenja sa doručkom – kontinentalni švedski sto) u hotelu sa 3* u 1/2 i 1/2+1 sobama

 • obilaske prema programu
 • troškove organizacije i vođenja aranžmana
 • usluge licenciranog pratioca grupe

CENA ARANŽMANA NE OBUHVATA:

· međunarodno zdravstveno osiguranje za ceo period boravka (izdaje se u agenciji, osigurana suma je 30.000 €) – 7 € (osobe od 18 – 69 god.), 5 € (deca od 0 meseci – 17,99 god.), 13 € (osobe od 70 – 84 god.)

· Osiguranje od otkaza ili prekida turistickog putovanja. Placa se u iznosu od 2% od ukupne cene aranzmana. Potrebne informacije mogu se dobiti u svim poslovnicama, ili putem telefona. PREPORUKA AGENCIJE JE DA PUTNIK POSEDUJE OBE VRSTE OSIGURANJA

 • fakultativne izlete i ulaznice

· obaveznu gradsku komunalnu taksu u , plaća se na recepciji hotela) – za boravak u hotelima sa 2 i 3* –– 1 € po noćenju / po osobi, a za boravak u hotelima sa 4* – 2 € po noćenju / po osobi.

DOPLATA ZA 1/1 SOBU: 40% od cene aranžmana

POPUSTI:

· deca od 0 – 2 godine besplatno u pratnji dve punoplatežne osobe (imaju sedište u autobusu, nemaju ležaj u hotelu)

· deca od 2 – 12 godina popust 10% u pratnji dve punoplatežne osobe (imaju sedište u autobusu, imaju ležaj u hotelu)

· treća odrasla osoba u 1/2+1 sobi popust 5%

SOPSTVENI PREVOZ:

 • NE POSTOJI MOGUĆNOST UMANJENJA CENE ZA SOPSTVENI PREVOZ

· pre polaska na put podići u agenciji vaučer, koji mogu tražiti granične vlasti prilikom ulaska u druge zemalje

· postoji mogućnost dodatnih noćenja uz doplatu u gradovima po izboru (raspitati se u agenciji)

OPIS I LOKACIJA HOTELA :

Hotel iz ove ponude ima restoran, a svaka soba ima tuš/WC. Smeštaj je u navedenom hotelu do popune mesta:

· u Lavanji (Italija) sa 3*

Hotel Sud Est 3* www.hotelsudest.it

Hotel iz ove ponude ima restoran, a svaka soba ima tuš/WC. Smeštaj je u navedenom hotelu do popune mesta: Hotel se nalazi u mestu Lavagna, oko 5-10 minuta hoda do plaže. Hotel poseduje restoran, lift. Svaka soba poseduje kupatilo, (tuš/WC), telefon, TV, klimu uređaj. Dorulak – kontinentalni švedski sto

POLASCI IZ DRUGIH MESTA ( mora se najaviti prilikom rezervacije aranžmana) :

GRAD

MESTO POLASKA

CENA POVRATNOG TRANSFERA

SUBOTICA

parking kod radničkog univerziteta

25 EUR

NOVI SAD

parking kod železničke stanice

15 EUR

 • OSTALA MESTA – postoji mogućnost usputnih ulazaka i izlazaka putnika na skoro svim benzinskim pumpama, restoranima i motelima uz autoput Beograd – Zagreb do graničnog prelaza Batrovci (granica sa Hrvatskom)

NAČINI PLAĆANJA ARANŽMANA :

1. 30% prilikom rezervacije, a ostatak od 70% najkasnije 10 dana pre putovanja

2. 30% prilikom rezervacije, a ostatak od 70% u jednakim mesečnim ratama čekovima građana (uz doplatu od 1,5 % po mesecu, na deo koji se plaća odloženo) najkasnije do:

NOVA GODINA . najkasnije do………………………15.04.2019.

3. platne kartice (Visa, Dina, Master, Maestro)

NAPOMENE U VEZI SMEŠTAJA:

· U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka od 14:00 časova (postoji mogućnost ranijeg ulaska), a napuštaju se poslednjeg dana boravka do 09:00 časova. Svaki hotel ima restoran. Svaka soba ima tuš/WC. Smeštaj iz ove ponude registrovan je, pregledan i standardizovan od strane Nacionalne turističke asocijacije zemlje u kojoj se nalazi. Opis destinacija i smeštaja dostupan je u agenciji ili na web-stranici

· Opisi smeštajnih objekata su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smeštajnih objekata, organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od smeštajnih objekata

· Objašnjenje: kontinentalni švedski sto – manji izbor namirnica i uglavnom je slatki doručak. Uglavnom je zastupljena internacionalna kuhinja

· U pojedinim smeštajnim objektima treći i četvrti ležaj mogu biti pomoćni. Dimenzija i izgled pomoćnog ležaja zavise od mogućnosti smeštajnih objekata, može biti sofa na razvlačenje, ali je uglavnom standardne veličine tako da je zbog pomoćnog ležaja, trećoj odrasloj osobi odobren popust u iznosu od 5 %.

· Objašnjenje: kontinentalni švedski sto – manji izbor namirnica i uglavnom je slatki doručak. Uglavnom je zastupljena internacionalna kuhinja

· Organizator putovanja ne može da utiče na razmeštaj po sobama, jer to isključivo zavisi od recepcije smeštajnog objekta

· Neki od dopunskih sadržaja smeštajnih objekta su dostupni uz doplatu. Postoji mogućnost odstupanja i promena oko dostupnosti nekih sadržaja, jer isključivo zavise od smeštajnih objekata (npr. sef, parking, mini-bar, TV, klima uređaj...)

· Jačina signala Wi-Fi internet konekcije zavisi od kvaliteta signala koji pruža lokalni provajder kojeg je vlasnik smeštajnog objekta odabrao i od trenutnog broja korisnika na mreži. Organizator putovanja ne može da utiče i nije odgovoran za kvalitet Wi-Fi konekcije.

OPŠTE NAPOMENE:

· Proveriti 3 dana pre putovanja tačno vreme i mesto polaska

 • Kod autobuskih aranžmana predviđene su pauze radi usputnog odmora na oko 3 do 4 sata vožnje. Zaustavljanja su na usputnim stajalištima ili benzinskim pumpama, a u zavisnosti od uslova na putu i raspoloživosti kapaciteta stajališta
 • Svaki komad prtljaga mora biti obele žen Viva obeleživačima sa upisanim podacima putnika (ime i prezime, broj telefona)

· U pojedinim smeštajnim objektima treći i četvrti ležaj mogu biti pomoćni. Dimenzija i izgled pomoćnog ležaja zavise od
mogućnosti smeštajnih objekata, može biti sofa na razvlačenje, ali je uglavnom standardne veličine tako da je zbog pomoćnog
ležaja, trećoj odrasloj osobi odobren popust u iznosu od 5 %.

· Za sve informacije date usmenim, telefonskim ili elektronskim putem agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije

· Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak...)

· Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i osiguranja, kao i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja

· Rok za prijavu uglavnom zavisi od popunjenosti. Preporuka je da se raspitate o aranžmanu minimum 4 – 8 nedelja unapred

· Maloletni putnici prilikom putovanja moraju imati overenu saglasnost roditelja

· Sva vremena u programima putovanja su data po lokalnom vremenu zemlje u kojoj se boravi

· Putnici koji poseduju inostrani pasoš dužni su sami da se informišu kod nadležnog konzulata o uslovima koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju (vizni, carinski, zdravstveni i dr.) i da sami blagovremeno i uredno obezbede potrebne uslove i isprave

· Preporuka je, da se putnici sa novim crvenim pasošima, informišu o uslovima ulaska u zemlje Evropske unije (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju ...) na web-stranici Delegacije Evropske unije u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju Evropske unije

· Zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, kao i poštovanja vremena ostalih putnika iz grupe, ne garantujemo mogućnost zadržavanja na granici koja predstavlja izlazak iz Evropske Unije, radi overe računa i povraćaja poreza iz Evropske Unije TAX FREE)

· Naša preporuka je da povedete računa na Vašem putovanju o ličnim dokumentima i novcu

Molimo Vas da pažljivo pročitate Opšte uslove putovanja

T.A Tipo travel nastupa u svojstvu posrednika

Organizator putovanja je Turistička agencija VIVA, licenca OTP br.107/2016. Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja organizatora putovanja. Aranžman je rađen na bazi od minimum 45 prijavljenih putnika i usled nedovoljnog broja putnika organizator putovanja ima pravo otkaza putovanja, najkasnije 5 dana pre termina polaska. Organizator putovanja zadržava pravo korekcije ugovorene cene pre početka putovanja usled promene u kursu razmene valute ili promene u tarifama prevoznika i u zakonom predviđenim slučajevima

Cenovnik za Cinque Terre (Doček Nove 2019, 6 dana) br.1 od 19.09.2018.

PROGRAM PUTOVANJA:

1. dan 29.12.2018. BEOGRAD

Polazak oko 18:00 časova sa dogovorenog mesta (proveriti 3 dana pre putovanja tačno vreme i mesto polaska
autobusa). Noćna vožnja kroz Hrvatsku i Sloveniju prema Đenovi.

2. dan 30.12.2018. ĐENOVA- LAVANJA

Dolazak u Đenovu u prepodnevnim satima. Po dolasku, panoramsko razgledanje centra grada, koji je proglašen
delom svetske kulturne baštine, Trg Ferari, Opera, Duždeva palata, Katedrala Sv. Lorenca, stara luka, stari svetionik

La Lanterna (najstariji svetionik na svetu, koji još uvek radi), kuća Kristofera Kolumba. Polazak ka Lavanji. Smeštaj u hotel. Slobodno vreme. Noćenje.

3. dan 31.12.2018. LAVANJA – LEVANTO – “CINQUE TERRE” – LAVANJA

Doručak. Celodnevni fakultativni izlet do “Cinque Terre”: Vožnja do mesta Levanto (oko sat i dvadeset minuta) gde se
ukrcava na voz koji povezuje svih pet naselja u sastavu Nacionalnog parka .Odlazak do najvećeg naselja u okviru parka
Riomađore (Riomaggiore) koje leži na stenama duž potoka Mađore i spušta se ka moru u formi amfiteatra. Obilazak
tvrđave, crkve.Nastavak putovanja vozom do Manarole, tipičnog sela ove regije sa kućama koje se spuštaju terasasto do
same obale mora.Vožnja vozom do sledećeg sela Vernaca (Vernazza) koje je izgrađeno na uzvišenju oko gotske crkve
Sv.Margarite antiohiske iz 13-og veka.Četvrto selo koje se obilazi je Monterosa al Mare, koje leži u sredini malog
zaliva, sa kućama u obliku kula (case – tori). Povratak u hotel u Lavanji. Slobodno vreme. Individualni odlazak na
DO ČEK NOVE 2019 . Noćenje.

4. dan 01.01.2019. LAVANJA– OBALA CVEĆA – MENTON – SANREMO – LAVANJA

Doručak. Slobodan dan ili celodnevni fakultativni izlet “Menton i Obala cveća”. Vožnja do Mentona
mondenskog centra na Francuskoj rivijeri koji se još naziva “La perle de la France” – “Biser Francuske”.
Nakon dolaska, obilazak Mentona: stari grad sa izuzetnim mediteranskim šarmom, lepa marina, živopisne pjacete...
Slobodno vreme.Nastavak putovanja do Sanrema.Dolazak u Sanremo i odlazak do Ruske crkve u kojoj je bio sahranjen

crnogorski kralj Nikola I Petrović. Kraći obilazak starog dela grada - La Pinja. Slobodno vreme u centru kraj čuvenog
kazina i šetališta uz more. Povratak u hotel. Noćenje.

5. dan 02.01.2019. LAVANJA–PORTOFINO – RAPALO

Doručak . Polazak ka Levantskoj obali do živopisnog zaliva Golfo Del Tigullio, gde su smeštena tri predivna gradića
Santa Margarita, Portofino i Rapalo. Slobodno vreme u Santa Margariti ili mogućnost fakultativnog odlaska do
Portofina brodom.Portofino je mala, dobro zaštićena luka koja je tokom srednjeg veka bila sidrište đenovljanske
trgovačke flote. Tokom istorije posećivale su je slavne ličnosti počev od Ričarda Lavljeg srca do plejade kraljeva,

plemića, industrijalaca, političara i naučnika, filmskih i estradnih zvezda italijanskih i evropskih mondenskih krugova
još od kraja 19-veka. U popodnevnim časovima polazak za Beograd. Noćna vožnja kroz Sloveniju i Hrvatsku prema
Beogradu.

6. dan 03.01.2019. BEOGRAD

Dolazak u Beograd u jutarnjim časovima.

(Kraj usluga)

CENE FAKULTATIVNIH IZLETA PO OSOBI (podložne su promenama, minimum za realizaciju izleta je 30 putnika, deca od 2-12 godina ostvaruju popust, deca od 0-2 godine besplatno):

-Cinquee Terre 30 €/20 € deca (u cenu uključen prevoz autobusom, prevoz vozom između naselja u okviru Nacionalnog
parka,asistencija vodiča tokom obilazaka svih sela)

-Izlet “Menton i Obala cveća” Cena: 25 €/15 € deca

-Vožnja brodom do Portofina 11 € /5 € deca

NAPOMENE U VEZI FAKULTATIVNIH IZLETA:

· Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika. Cena se uglavnom sastoji od troškova rezervacije, prevoza, vodiča, ulaznica, organizacije... Termini fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti

Ostavi komentar

(0) Komentara
Postavite pitanje