Nova Godina > Dubai (UAE) > Grand Belle Vue 4*

Grand Belle Vue 4*

Ovaj Apart-hotel se nalazi u popularnoj Al Barsha oblasti, na samo 5 minuta hoda od oblasti Media City. Svojim gostima na raspolaganju nudi 2 bazena i 2 teretane (mušku i žensku). Hotel nudi prostrane studije i apartmane sa besplatnom WiFi konekcijom. Svaki studio ima malu kuhinju i dnevni boravak. Hotel se nalazi na 5km od plaže Jumeirah.

  • Program:
  • Prevoz:
  • Grand Belle Vue 4*
  • Avio

CENA ARANŽMANA UKLJUČUJE:
·   Transfer aerodrom - hotel - aerodrom;
·   5 / 7 noćenja u izabranom hotelu na bazi navedene usluge;
·   Povratnu avio kartu na relaciji Beograd -Dubai-Beograd kompanijom "FLY DUBAI" (direktan let)
·   Aerodromske takse: oko 80 €;
·   Usluga licenciranog vodica na nasem jeziku po standardima Ujedinjenih Arapskih Emirata
·   Međunarodno zdravstveno osiguranje Dunav osiguranje (za državljane Republike Srbije) u iznosu osigurane sume od 15.000 EUR.
CENA ARANŽMANA NE UKLJUČUJE:
·   Obroke i piće na navedenim letovima kompanije Fly Dubai
·   Boravišnu taksu na celoj teritoriji UAE (TOURISM DIRHAM, po odluci DTCM-a broj D/000/152/187 od 05.02.2014 ) hotelu na licu mesta (prilikom check in-a ili prilikom check out-a) i iznosi: hoteli 5* ili više 20 dirhama (20 DHS ≈ 4 EUR) po sobi* po noći / hoteli 4*/4*lux 15 dirhama (15 DHS ≈ 3 EUR) po sobi* po noći / - hoteli 3*/3*lux 10 dirhama (10 DHS ≈ 2 EUR) po sobi* po noći  hoteli 2*/2*lux 10 dirhama (10 DHS ≈ 2 EUR) po sobi* po noći / *U slučaju suite ili apartmana sa više soba taska se plaća za svaku sobu prema gore navedenim kriterijumima
·   Ostale individualne troškove
 
USLOVI PLAĆANJA:
Plaćanje je u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne Banke Srbije na dan uplate (za rezervacije napravljenje 30.07.2019. i kasnije). Cena je garantovana samo za uplatu kompletnog iznosa. U suprotnom, garantovan je samo iznos akontacije, a ostatak je podložan  promeni.
 
NAČIN PLAĆANJA:
·   gotovinski - uplata avansa u iznosu od 60% celokupnog aranžmana u dinarskoj protivvrednosti prilikom prijave, ostatak najkasnije 20 dana pre polaska
·   kreditnim karticama ( Visa, Dina card, Master Card, Maestro)
·   uplatom preko računa
·   na rate bez kamate kreditnim karticama Banca Intesa i Unicredit Banke
 
 VAŽNE NAPOMENE:
·   POSEBNI USLOVI OTKAZA UGOVORA ZA ARANŽMAN:
§ U slučaju da putnik otkaže ugovor o putovanju:
§ do 34 dana pre početka putovanja (od momenta rezervacije i ugovaranja aranžmana) - zadržava se 500 EUR po osobi (na ime troškova izdavanja avio karte i/ili troškova smeštaja)
§ od 33 dana do 21 dan pre početka putovanja (od momenta rezervacije i ugovaranja aranžmana) - zadržava se 75% ukupne cene aranžmana (na ime troškova izdavanja avio karte i/ili troškova smeštaja)
§ od 20 dana pre početka putovanja do 1 dan (pre početka putovanja od momenta rezervacije i ugovaranja aranžmana), kao i na dan putovanja - zadržava se 100% od ukupne cene aranžmana (na ime troškova izdavanja avio karte i troškova smeštaja)
§ Svaka promena rezervacije po ovom cenovniku (imena ili prezimena putnika, datuma polaska na putovanje ili povratka sa putovanja, promena smeštajnog objekta kao i tipa i strukture sobe) smatra se otkazom aranžmana od strane putnika, i podleže troškovima po posebnim uslovima otkaza aranžmana ovog programa. Nova rezervacija će se vršiti po aktuelnim i objavljenim cenama koje važe na dan nove rezervacije.
·  Preporučujemo kupovinu osiguranja od otkaza putovanja. Mogućnost kupovine u agenciji.
·   Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju kao i zemalja kroz koje prolaze
·   Za dobijanje viza za UAE potrebno je prilikom prijave priložiti pasos i sliku u boji na skeniranje ili  u visokoj rezoluciji u JPG formatu skeniranu prvu stranu pasoša na kojoj se nalaze podaci putnika, kao I u boji skeniranu sliku dimenzija za pasoš poslati  na e-mail dubai@wayout.co.rs. Iznos troškova viziranja se ne vraća u slučaju neodobravanja vize od strane imigracionog odeljenja UAE. Postoji mogućnost da imigraciono odeljenje UAE zahteva dodatnu dokumentaciju u zavisnosti od svakog  pojedinačnog slučaja.
·   Cena aranžmana zavisi od raspoloživosti mesta na najjeftinijoj klasi sedišta na letovima avio kompanije u trenutku rezervacije
·   Deca od 0-2 godine plaćaju 100€ i nemaju mesto u avionu
·   Hotel Auris First Central je promenio ime u First Central Hotel Appartment, a usluga, lokacija, izgled hotela I tipovi soba su ostali isti kao I pre promene imena. Hoteli u Dubaiju imaju kategorizaciju od 1* do 5*, dok Hotel Apartments imaju kategorizaciju STANDARD (odgovara kategorizaciji hotela 4*) i DELUXE (odgovara kategorizaciji hotela 5*), a First Central Hotel Appartment ima kategorizaciju STANDARD, a po nasoj proceni odgovara hotelu kategorije 4*Lux;
·   Većina hotela ne prima dvoje odraslih i dvoje dece u jednu sobu, te se u tom slucaju vrši upit kod hotela
·   Dete koje ima besplatan smeštaj plaća samo iznos karte (i ima sedište u avionu, autobusu, obroke i ostale hotelske usluge osim sopstvenog kreveta) • Dete koje ostvaruje određeni popust ima sve usluge iz programa, osim što umesto standardnog kreveta ima pomoćni ležaj
·   Check in u hotelima je posle 14 h, a check out najkasnije do 12 h. Svako korišćenje soba i usluga u hotelu van navedenog vremena iziskuje dodatna plaćanja koja se vrše direktno na recepciji hotela
·   Putnici ne mogu da traže umanjenje cene za eventualni obrok koji ne mogu da iskoriste u slučaju ranih jutarnjih ili kasnih večernjih letova, kao i izostanak obroka zbog izleta, ali se isti može zameniti "lanč paketom"
·   Treća odrasla osoba u standardnim sobama plaća za dodatni ležaj cenu koja je izrazena u tabeli
·   Raspodelu soba vrši isljučivo osoblje recepcije hotela tako da svi dodatni zahtevi i želje se prosleđuju hotelu, ali organizator putovanja ne može da garantuje ispunjenje, zagarantovana je samo usluga koja je naplaćena
·   Postoji mogućnost da neki od sadržaja hotela trenutno nije u funkciji usled objektivnih okolnosti, zašta organizator ne snosi odgovornost. U hotelima koji uslugu ishrane služe po principu švedskog stola (samoposluživanje) postoji mogućnost da se usled nedovoljnog broja gostiju, posluživanje izvrši na osnovu menija što se ne smatra promenom aranžmana.
·   Predstvanik organizatora putovanja je obavezan da dočeka i isprati putnike i vrši obilaske prema rasporedu
·   U slučaju neadekvatnog smeštaja ili bilo kog drugog problema, potrebno je da  obavestite predstavnika agencije na prvom info sastanku ili telefonom a da se o tome napravi zapisnik potpisan od strane putnika i predstavnika agenicje 
·   Fakultativne izlete organizuje lokalna turistička agencija, prijavljivanje i plaćanje izleta se vrši na licu mesta bez odgovornosti organizatora putovanja ili predstavnika agencije za kvalitet i povoljnost cene
·   Za sve informacije date usmenim putem, agencija ne snosi odgovornost
·   Opisi i fotografije smeštajnih kapaciteta nalaze se u katalogu koji je sastavni deo ovog programa, kao i na web sajtu  www.wayout.rs
·   Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava.
·   Cene se mogu korigovati shodno Opštim uslovima putovanja, a u slučaju promena u kursu razmene valuta ili promene tarifa prevoznika. Agencija “Wayout” D.o.o. zadržava pravo promene redosleda sadržaja programa usled vanrednih okolnosti na koje nije mogla uticati.
·   „Wayout“ D.o.o.  ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja
·   Preporučujemo kupovinu osiguranja od otkaza putovanja. Mogućnost kupovine u agenciji.
 
MOLIMO PUTNIKE DA PAŽLJIVO PROČITAJU OPŠTE USLOVE PUTOVANJA AGENCIJE “WAYOUT” D.O.O. SASTAVNI DEO OVOG PROGRAMA.
MOLIMO PUTNIKE DA PROVERE TAČNO VREME POLETANJA AVIONA DVA DANA PRE POLASKA NA PUTOVANJE.
 
PROGRAM PUTOVANJA BR. 527 OD 29.10.2019.
 
Organizator putovanja Licenca: OTP broj 390/2010, važi od 23. 02. 2010.
6 dana / 5 noći, 8 dana / 7 noći
 
1. dan › Beograd - Dubai ›
Poletanje aviona za Dubai  u 12.50h (let FZ1746). Sletanje u Dubai u 21.00h. Transfer do hotela i smeštaj. Noćenje.
2.- 5. / 7.  dan › Dubai ›
Boravak u izabranom hotelu na bazi navedene usluge, vreme predviđeno za odmor, fakultativne izlete i druge aktivnosti.
6. / 8. dan › Dubai - Beograd › 
Rani jutarnji transfer na aerodrom. Poletanje aviona za Beograd u 09.00h (let FZ1745). Sletanje u Beograd u 12.00h.
 
Molimo vas da proverite tačno vreme leta dva dana pre polaska na putovanje

Ostavi komentar

(0) Komentara
Postavite pitanje