Metropole > Turska > Istanbul Avio

Istanbul Avio

Istanbul – grad koji leži na dva kontinenta, spoj istoka i zapada, Evrope i Azije, sa svojom raskošnom kulturnom ostavštinom, nikad ne prestaje da oduševljava. Uobličile su ga četiri snažne civilizacije: grčka, rimska, vizantijska i osmanlijska. Kroz istoriju je nosio različita imena: Vizantion, Novi Rim, Konstantinopolj, Carigrad i Istanbul. Danas je Istanbul velegrad, sa preko 13 miliona stanovnika koji žive i rade na dva kontinenta. Moderni Trg Taksim ili kvartovi Bejoglu i Osmanbej, će učiniti da se osećate kao u bilo kojoj svetskoj metropoli, dok ćete se šetajući Sultanahmet trgom neizbežno vratiti par stotina ili čak hiljada godina unazad. Novo i staro, Orijent i Evropa, islam i hrišćanstvo – nigde ih nećete naći ovako isprepletene i neraskidivo povezane kao u Istanbulu.

4 dana / 3 noćenja

  • Program:
  • Usluga:
  • Prevoz:
  • Istanbul Avio
  • Noćenje sa doručkom
  • Avio
Cena: Od 300€

Opis

Termin putovanja

Hotel

Ukupna cena po osobi

Dan zaljubljenih

13.02 – 16.02.2020

Hotel Grand Ant 3*

329 €

Vision Deluxe Hotel u nivou 4*

349 €

Zima

27.02 – 01.03.2020

Hotel Grand Ant 3*

299 €

Vision Deluxe Hotel u nivou 4*

319 €

Dan žena

05.03 – 08.03.2020

Hotel Grand Ant 3*

299 €

Vision Deluxe Hotel u nivou 4*

319 €

Proleće

26.03 – 29.03.2020

Hotel Grand Ant 3*

305 €

Vision Deluxe Hotel u nivou 4*

325 €

Uskrs

16.04 – 19.04.2020

Hotel Grand Ant 3*

389 €

Vision Deluxe Hotel u nivou 4*

399 €

Dan rada

01.05 – 04.05.2020

Hotel Grand Ant 3*

389 €

Vision Deluxe Hotel u nivou 4*

409 €

Proleće

14.05 – 17.05.2020

Hotel Grand Ant 3*

329 €

Vision Deluxe Hotel u nivou 4*

349 €

Proleće

28.05 – 31.05.2020

Hotel Grand Ant 3*

329 €

Vision Deluxe Hotel u nivou 4*

349 €

Aranžman se plaća u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate.

Cena iz tabele je u evrima.

CENA ARANŽMANA OBUHVATA:
·         Povratni avionski prevoz na relaciji Beograd-Istanbul-Beograd sa kompanijom Turkish Airlines
·         Aerodromske takse i obavezno osiguranje u avio saobraćaju (122 evra, podložne su promeni)
·         Smeštaj u hotelu 3* ili u nivou 4* na bazi 3 noćenja sa doručkom u dvokrevetnim sobama (jednokrevetne i trokrevetne sobe su isključivo na upit)
·         Transfere na relacijama aerodrom (Ataturk)-hotel-aerodrom (Ataturk) u Istanbulu prema programu
·         Troškove organizacije putovanja
·         Usluge pratioca grupe
·         Asistencija licenciranog vodiča na destinaciji
·          
CENA ARANŽMANA NE OBUHVATA:
·         individualno zdravstveno osiguranje
Osiguranje od otkaza ili prekida turističkog putovanja. Plaća se u iznosu od 2% od ukupne cene aranžmana. Potrebne informacije mogu se dobiti u svim poslovnicama, ili putem telefona.
 
PREPORUKA AGENCIJE JE DA PUTNIK POSEDUJE OBE VRSTE OSIGURANJA
·         ulaznice i fakultativne izlete
 
NAPOMENA: Doplata za transfer u slucaju poletanja i sletanja, na /sa–novog aerodrom u Istanbulu – 10€ o čemu će putnici biti blagovremeno obavešteni.
·         DOPLATA ZA 1/1 SOBU:  60 € Hotel 3*, 70€ Hotel 4*
 
POPUSTI: 
·         Deca 0 – 2 godine plaćaju 25 € u u pratnji dve punoplatežne osobe (nemaju sedište u avionu, nemaju ležaj u hotelu)     
·         Deca 2 – 12 godina imaju popust 10% u pratnji dve punoplatežne osobe (imaju sedište u avionu, imaju ležaj u hotelu) 
·         Treća odrasla osoba u 1/2+1 sobi popust 5% (trokrevetne sobe su isključivo na upit)
 
OPIS I LOKACIJA HOTELA: 
 
Smeštaj je u Istanbulu (Turska) u hotelima u rangu 3* i 4*. Smeštaj je u navedenim hotelima do popune mesta:
 
 
HOTEL GRAND ANT 3* - http://www.anthotel.com
Hotel se nalazi u starom delu grada (oblast Aksaray) i na oko 20 minuta hoda od Kapali Čaršije. Hotel ima restoran i bar. Svaka soba poseduje kupatilo (tuš/WC), kablovska TV, telefon, klima uređaj, minibar.
Doručak – kontinentalni švedski sto
 
VISION DELUXE HOTELu nivou 4*- http://www.visiondeluxehotel.com
Hotel se nalazi u starom delu grada (oblast Fatih) i na oko 1.5-2 km od svih većih znamnitosti. Hotel ima restoran i bar. Svaka soba poseduje kupatilo (tuš/WC), kablovska TV, telefon, klima uređaj, minibar, WI-FI.
Doručak – kontinentalni švedski sto
 
NAČINI PLAĆANJA ARANŽMANA:
1.       30% prilikom rezervacije, a ostatak od 70% najkasnije 10 dana pre putovanja
2.       30% prilikom rezervacije, a ostatak od 70% u jednakim mesečnim ratama, čekovima građana BEZ KAMATE najkasnije do:
3.       platne kartice (Visa, Dina, Master, Maestro)
 
NAPOMENE U VEZI SMEŠTAJA:
·         U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka od 14:00 časova (postoji mogućnost ranijeg ulaska), a napuštaju se poslednjeg dana boravka do 09:00 časova. Svaki hotel ima restoran. Svaka soba ima tuš/WC. Smeštaj iz ove ponude registrovan je, pregledan i standardizovan od strane Nacionalne turističke asocijacije zemlje u kojoj se nalazi. Opis destinacija i smeštaja dostupan je u agenciji ili na web-stranici
·         Opisi smeštajnih objekata su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smeštajnih objekata, organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od smeštajnih objekata
·         Objašnjenje: kontinentalni švedski sto – manji izbor namirnica i uglavnom je slatki doručak. Uglavnom je zastupljena internacionalna kuhinja
·         Jačina signala Wi-Fi internet konekcije zavisi od kvaliteta signala koji pruža lokalni provajder kojeg je vlasnik smeštajnog objekta odabrao i od trenutnog broja korisnika na mreži. Organizator putovanja ne može da utiče i nije odgovoran za kvalitet Wi-Fi konekcije
·         U pojedinim smeštajnim objektima treći i četvrti ležaj mogu biti pomoćni. Dimenzija i izgled pomoćnog ležaja zavise od mogućnosti smeštajnih objekata, može biti sofa na razvlačenje, ali je uglavnom standardne veličine tako da je zbog pomoćnog ležaja, trećoj odrasloj osobi odobren popust u iznosu od 5 %.
·         Organizator putovanja ne može da utiče na razmeštaj po sobama, jer to isključivo zavisi od recepcije smeštajnog objekta
·         Neki od dopunskih sadržaja smeštajnih objekta su dostupni uz doplatu. Postoji mogućnost odstupanja i promena oko dostupnosti nekih sadržaja, jer isključivo zavise od smeštajnih objekata (npr. sef, parking, mini-bar, TV,  klima uređaj...)
 
OPŠTE NAPOMENE:                      
·         Proveriti 3 dana pre putovanja tačno vreme i mesto polaska
·         Kod autobuskih aranžmana  predviđene su pauze radi usputnog odmora na oko 3 do 4 sata vožnje. Zaustavljanja su na usputnim stajalištima ili benzinskim pumpama, a u zavisnosti od uslova na putu i raspoloživosti kapaciteta stajališta
·         Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka,  termina polazaka…)
·         Svaki komad prtljaga mora biti obeležen Viva obeleživačima sa upisanim podacima putnika (ime i prezime, broj telefona)
·         Za sve informacije date usmenim, telefonskim ili elektronskim putem agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije
·         Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak...)
·         Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom  putovanja, uslovima plaćanja i osiguranja, kao i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja
·         Rok za prijavu uglavnom zavisi od popunjenosti. Preporuka je da se raspitate o aranžmanu minimum 4 – 8 nedelja unapred
·         Maloletni putnici prilikom putovanja moraju imati overenu saglasnost roditelja
·         Sva vremena u programima putovanja su data po lokalnom vremenu zemlje u kojoj se boravi
·         Putnici koji poseduju inostrani pasoš dužni su sami da se informišu kod nadležnog konzulata o uslovima koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju (vizni, carinski, zdravstveni i dr.) i da sami blagovremeno i uredno obezbede potrebne uslove i isprave
 
·          Putnik za putovanje u Tursku mora imati važeću putnu ispravu sa rokom važenja još najmanje 6 meseci od dana završetka putovanja
 
·         Preporuka je, da se putnici sa novim crvenim pasošima, informišu o uslovima ulaska u zemlje Evropske unije (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju ...) na web-stranici Delegacije Evropske unije u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju Evropske unije
Zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, kao i poštovanja vremena ostalih putnika iz grupe, ne garantujemo mogućnost zadržavanja na granici koja predstavlja izlazak iz Evropske Unije, radi overe računa i povraćaja poreza iz Evropske Unije (TAX FREE).
PROGRAM PUTOVANJA:
1. dan  BEOGRAD
Sastanak grupe na aerodromu “Nikola Tesla” dva sata pre poletanja aviona. Čekiranje za let. Polazak aviona za Istanbul kompanijom Turkish Airlines (vreme leta ispod tabele). Nakon sletanja, transfer do hotela. Smeštaj u hotel. Slobodno vreme. Noćenje.
2. dan  ISTANBUL – PLAVA DŽAMIJA – HIPODROM – AJA SOFIJA-TOPKAPI PALATA-ISTANBUL
Doručak. Nakon doručka slobodno vreme ili mogućnost organizovanja fakultativnog obilaska najvećih kulturno-istorijskih znamenitosti Istanbula: hipodrom – nekadašnje središte vizantijske moći u gradu, Plava džamija – jedna od najspektakularnijih džamija na svetu, Aja Sofija – nekada najveća crkva sveta, Topkapi dvorac – sedište osmanske imperije. Nakon obilaska slobodno vreme za individualne aktivnosti. Noćenje.
3. dan  ISTANBUL – KRSTARENJE BOSFOROM – PATRIJARŠIJA - DOLMABAHČE PALATA-ISTANBUL
Doručak. Slobodno vreme ili mogućnost organizovanja fakultativnog izleta – krstarenje Bosforom između dva kontinenta (razgledanje grada sa Bosfora: Zlatni Rog – najlepši deo Istanbula, Galata most i Galata kula, Džamija Selimija, Dolmabahče palata – poslednje sedište sultana, Bešiktaš, Ortokoj kvart, Rumenli hisar – čuvena vizantijska tvrđava, Jedi kule (sedam kula), Devojačka kula...). Nakon krstarenja, odlazak u kvart grada Fener i poseta Vaseljenskoj partijaršiji. Nakon obilaska patrijaršije odlazak u Dolmabahče palatu, poslednje sedište sultana. Noćenje.
4. dan  ISTANBUL - BEOGRAD
Doručak.Napuštanje hotela. Slobodno vreme do transfera. Transfer na aerodrom; polazak aviona za Beograd (pogledati vreme ispod tabele). Dolazak u Beograd  (Kraj usluga)
CENE FAKULTATIVNIH IZLETA PO OSOBI (podložne su promenama, minimum za realizaciju izleta je 10 putnika, deca od 0-2 godine besplatno): 
·         Hipodrom, Plava džamija, Aja Sofija, Topkapi dvorac-osnovna ulaznica...– 50 € (sa ulaznicama)
·         Krstarenje Bosforom,poseta Vaseljenskoj patrijaršiji i Dolmabahče palata (sa ulaznicom za Selmluk) – 50 €
 

NAPOMENE U VEZI FAKULTATIVNIH IZLETA:
·         Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika. Cena se uglavnom sastoji od troškova rezervacije, prevoza, vodiča, ulaznica, organizacije... Termini fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti. Fakultativni izleti su organizovani od strane lokalne agencije, ino-partnera Organizatora putovanja. Svu odgovornost prilikom izvodjenja fakultativnih izleta snosi ino-partner.

Ostavi komentar

(0) Komentara
Postavite pitanje