Banje u Srbiji > Niška Banja

Niška Banja

Niška Banja se nalazi na jugoistoku Srbije, pored magistralnog pravca Niš-Sofija. Leži u podnožju Koritnika, ogranka Suve planine, na nadmorskoj visini od 248 m. Udaljena je 10 km od Niša i 250 km od Beograda.

Prirodni lekoviti faktori u Niškoj Banji su blaga, umereno-kontinentalna klima, termomineralne vode i prirodno mineralno blato. Lekovite vode, koje izviru sa pet izvora („Glavno vrelo“, „Suva Banja“, „Školska česma“, „Banjica“ i „Pasjača“), pripadaju grupi zemnoalkalnih homeotermi (36-38°C), blago mineralizovanih, sa kapacitetom od 56 litara u sekundi.

Niška Banja je bila poznata još u vreme starih Rimljana, koji u 2. veku, kaptiraju glavno vrelo i podižu kupatilo sa dva bazena od raznobojnog mermera. U vreme vladavine cara Konstantina i njegovih naslednika, u carskom naselju Medijani postoji kupatilo u koje je doticala blagotvorna banjska voda. Godine 1521. Niška Banja je odmorište turskog cara Sulejmana i njegove vojske na putu prilikom osvajanja Beograda. U doba turske vladavine u banji postoje odvojena kupatila za muškarce i žene, kao i nekoliko objekata za smeštaj bolesnika.

Lečenje se obavlja u Institutu za lečenje i rehabilitaciju „Niška Banja“, koji raspolaže sa tri stacionara („Radon“, „Zelengora“ i „Terme“), savremenom opremom za neinvazivnu dijagnostiku, lečenje i rehabilitaciju reumatskih i kardiovaskularnih bolesti i za operativno lečenje u domenu ortopedske hirurgije. Institut je i nastavna baza Medicinskog fakulteta Univerziteta u Nišu.

U Niškoj Banji se leče:

bolesti lokomotornog aparata (zapaljenski, vanzglobni, degenerativni i metabolički reumatizam, sistemske bolesti vezivnog tkiva, osteoporoza)

kardiovaskularne bolesti (koronarna bolest, arterijska hipertenzija, srčane mane, bolesti perifernih krvnih sudova)

stanja posle hirurške revaskularizacije miokarda, kao i stanja nakon operacija na otvorenom srcu

rehabilitacija bolesnika posle ugrađivanja endoproteze kuka i kolena

posttraumatska stanja

stanja posle oštećenja centralnog i perifernog motornog neurona

zapljenski i funkcionalni sterilitet

bolesti respiratornih organa

  • Program:
  • Prevoz:
  • Niška Banja
  • Sopstveni

Ostavi komentar

(0) Komentara
Postavite pitanje