Banje u Srbiji > Bukovička banja

Bukovička banja

Bukovička mineralna voda svrstana je u red najpoznatijih evropskih i svetskih alkalno – ugljeno kiselih voda. Ispitivanjem lekovitosti ove vode, ona je osvojila evropske nagrade 1906. u Briselu, u Londonu 1907. i 1996. u Briselu i Varni.
U Bukovičkoj banji do 1930. godine postojali su samo izvori hladne mineralne vode. U banji se danas nalaze četiri ovakva izvora: Knjaz Miloš (stari izvor), Pobeda , Talpara i Đulara. Temperatura vode na ovim izvorima je od 13 do 140 C. Voda na ovim izvorima je natrijum karbonatna, kalcijum hidrokarbonatna, gvožđevita i ugljeno – kisela voda.
Sa pronalaskom hipotermalnog izvora, Topla voda, poznatiji kao Arkade, povećan je i broj bolesti koje se leče u ovoj banji. Voda na ovom izvoru je istog sastava kao i voda sa hladnih izvora, samo je razlika u temperaturi (250 C). Ovaj izvor je jedini veštački izvor u banji, nastao bušenjem.
Mineralna voda Aranđelovačke banje dobra je za prevenciju i lečenje sledećih bolesti:
  •    bolesti gastrointestinalnog trakta
  •    oboljenja hepatobilijarnog trakta i pankreasa
  •    bolesti respiratornog sistema
  •    povrede i oboljenja lokomotornog sistema
  •    degenerativni i ekstraartikularni reumatizam
  •    bolesti metabolizma
  •    bolesti urinarnog trakta
Lečenje se sprovodi pijenjem, kupanjem i inhaliranjem ove vode. Za piće se upotrebljavaju hladne i topla mineralna voda, dok za inhaliranje i kupanje se koristi isključivo voda sa izvora Arkade(topla voda). Institucija u kojoj se leče pacijenti u Bukovičkoj banji je Specijalna bolnica Bukovička banja. Ona je nastavno naučna baza Medicinskog fakulteta u Kragujevcu i Visoke medicinske škole strukovnih studija u Ćupriji. Pogodna je za lečenje odraslih i dece, a jedino odeljenje za produženo lečenje, edukaciju i rehabilitaciju dece obolele od oblika šećerne bolesti u Srbiji se nalazi u ovoj ustanovi. Specijalizovana bolnica prilikom lečenja osim mineralne vode koristi se glinom i klimom.

  • Program:
  • Bukovička banja

Ostavi komentar

(0) Komentara
Postavite pitanje