Metropole > Rusija > Sankt Peterburg

Sankt Peterburg

St. Peterburg, Petrograd, Lenjingrad... nazivi su jednog od najlepših gradova sveta, bisera Finskog zaliva bogate istorije, tradicije i kulture. Broji više od 5 miliona stanovnika. Kroz grad prolazi 65 kanala na kojima se nalazi 45 ostrva. U periodu od 1712 - 1918. godine bio je glavni grad Rusije. Sagradio ga je pre više od tri veka Petar Veliki, jedan od najvećih ruskih vladara, po uzoru na tada čuvene evropske prestonice, dvorove i palate. Petar Veliki je imao izvanredan osećaj za lepo i od evropskih uzora je uzimao samo najbolje.

5 dana, 4 noćenja

 • Program:
 • Usluga:
 • Prevoz:
 • Sankt Peterburg
 • Noćenje sa doručkom
 • Avionom
Cena: od 270€

Paket aranžman / autobuski prevoz, smeštaj i obilasci

Period putovanja

Termin putovanja

Hotel

Cena po osobi

Vreme leta

Proleće

22.05 – 26.05.2018.

Hotel Andersen 3*

349 €

22.05.2018. JU 674 17:00 / 20:45

26.05.2018. JU 675 21:35 / 23:20

Leto

24.07 – 28.07.2018.

Hotel Andersen 3*

349 €

24.07.2018. JU 674 17:00 / 20:45

28.07.2018. JU 675 21:35 / 23:20

Jesen

14.08 – 18.08.2018.

Hotel Andersen 3*

349 €

 

Jesen

04.09 – 08.09.2018.

Hotel Andersen 3*

349 €

04.09.2018. JU 674 17:00 / 20:45

08.09.2018. JU 675 21:35 / 23:20

Jesen

16.10 – 20.10.2018.

Hotel Andersen 3*

299€

16.10.2018. JU 674 17:00 / 20:45

20.10.2018. JU 675 21:35 / 23:20

Aranžman se plaća u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu Societe Generale banke na dan uplate.

Cena iz tabele je u evrima, po osobi

CENA ARANŽMANA OBUHVATA:

 • Povratni avionski prevoz na relaciji Beograd - St. Peterburg - Beograd sa kompanijom Air Serbia
 • Transferi po programu: aerodrom-hotel-aerodrom
 • Smeštaj u St. Peterburgu (4 noćenja sa doručkom - švedski sto) u hotelu sa 3* u 1/2 sobama
 • Panoramsko razgledanje St. Peterburga
 • Troškove organizacije i vođenja aranžmana
 • Usluge pratioca grupe

CENA ARANŽMANA NE OBUHVATA:

 • troškove avionskih taksi – oko 129 € (avionske takse se plaćaju u agenciji i podložne su promenama)
 • individualno međunarodno zdravstveno osiguranje
  PREPORUKA  AGENCIJE JE DA PUTNIK POSEDUJE OVU VRSTU OSIGURANJA.
 • ulaznice i fakultativne izlete u St. Peterburgu
 • troškove organizacije i vođenja aranžmana

NAČINI PLAĆANJA ARANŽMANA:

 • 30% prilikom rezervacije, a ostatak od 70% najkasnije 10 dana pre putovanja
 • 30% prilikom rezervacije, a ostatak od 70% u jednakim mesečnim ratama čekovima građana
 • platne kartice (Visa, Dina, Master, Maestro)

DOPLATA ZA 1/1 SOBU: 40% od cene aranžmana (1/1 sobe isključivo na upit)

POPUSTI:

 • deca od 0 – 2 godine plaćaju 30 € u pratnji dve punoplatežne osobe (nemaju sedište u avionu, nemaju ležaj u hotelu)
 • deca od 2 – 12 godina imaju popust 10% u pratnji dve punoplatežne osobe (imaju sedište u avionu, imaju ležaj u hotelu)
 • treća odrasla osoba u 1/2+1 sobi popust 5% (1/2+1 sobe isključivo na upit )

OPIS I LOKACIJA HOTELA:

Smeštaj je u St. Peterburgu u hotelu 3*. Hotel iz ove ponude ima restoran, a svaka soba kupatilo T/WC. Smeštaj je u navedenom hotelu do popune mesta:

HOTEL ANDERSEN 3* www.andersenhotel.ru
Hotel se nalazi na liniji gradskog prevoza, na par minuta od metro stanice što ga čini odlično povezanim sa svim delovima St. Peterburga.
Hotel ima restoran, recepciju, bar. Svaka soba ima tuš/WC, TV, Wi-Fi. Doručak - kontinentalni švedski sto.

NAPOMENE U VEZI SMEŠTAJA:

 • U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka od 14:00 časova (postoji mogućnost ranijeg ulaska), a napuštaju se poslednjeg dana boravka do 09:00 časova. Svaki hotel ima restoran. Svaka soba ima tuš/WC. Smeštaj iz ove ponude registrovan je, pregledan i standardizovan od strane Nacionalne turističke asocijacije zemlje u kojoj se nalazi. Opis destinacija i smeštaja dostupan je u agenciji ili na web-stranici www.tipotravel.com
 • Opisi smeštajnih objekata su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smeštajnih objekata, organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od smeštajnih objekata
 • Uglavnom je zastupljena internacionalna kuhinja
 • U pojedinim smeštajnim objektima treći i četvrti ležaj mogu biti pomoćni. Dimenzija i izgled pomoćnog ležaja zavise od mogućnosti smeštajnih objekata, može biti sofa na razvlačenje, ali je uglavnom standardne veličine tako da je zbog pomoćnog ležaja, trećoj odrasloj osobi odobren popust u iznosu od 5 %.
 • Organizator putovanja ne može da utiče na razmeštaj po sobama, jer to isključivo zavisi od recepcije smeštajnog objekta
 • Neki od dopunskih sadržaja smeštajnih objekta su dostupni uz doplatu. Postoji mogućnost odstupanja i promena oko dostupnosti nekih sadržaja, jer isključivo zavise od smeštajnih objekata (npr. sef, parking, mini-bar, TV, klima uređaj...)

OPŠTE NAPOMENE:

 • Proveriti 2 dana pre putovanja tačno vreme i mesto polaska
 • Putnik ima pravo na 1 besplatan prtljag maksimalne težine 23kg kao i na ručni do 8kg (svaki kilogram preko dozvoljenog se dodatno naplaćuje od strane avio prevoznika). Nije dozvoljeno imati u ručnom prtljagu oštre predmete (makaze, nož...) i tečnost preko 100 ml
 • Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka…)
 • Za sve informacije date usmenim, telefonskim ili elektronskim putem agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije
 • Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak...)
 • Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i osiguranja, kao i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja
 • Rok za prijavu uglavnom zavisi od popunjenosti. Preporuka je da se raspitate o aranžmanu minimum 4 – 8 nedelja unapred
 • Maloletni putnici prilikom putovanja moraju imati overenu saglasnost roditelja
 • Sva vremena u programima putovanja su data po lokalnom vremenu zemlje u kojoj se boravi
 • Putnici koji poseduju inostrani pasoš dužni su sami da se informišu kod nadležnog konzulata o uslovima koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju (vizni, carinski, zdravstveni i dr.) i da sami blagovremeno i uredno obezbede potrebne uslove i isprave
 • Preporuka je, da se putnici sa novim crvenim pasošima, informišu o uslovima ulaska u zemlje Evropske unije (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju ...) na web-stranici Delegacije Evropske unije u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju Evropske unije
 • Zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, kao i poštovanja vremena ostalih putnika iz grupe, ne garantujemo mogućnost zadržavanja na granici koja predstavlja izlazak iz Evropske Unije, radi overe računa i povraćaja poreza iz Evropske Unije (TAX FREE).

VAŽNA NAPOMENA:

Vreme poletanja aviona određuje avio kompanija. Vremena poletanja i sletanja aviona su data po lokalnim vremenima.
Postoji mogućnost jutarnjih ili večernjih letova i da se u tom slučaju ne stigne na predviđeni obrok. To ne može biti predmet žalbe putnika, jer je činjenicno stanje nastupilo usled objektivnih okolnosti na koje organizator putovanja nije mogao da utiče.
Postoji mogućnost da se dobije hladni obrok ili lanč paket (zavisi da li smeštajni objekat ima tu mogućnost).

OBILASCI: St. Peterburg - Petropavlovska tvrđava - Puškin - Peterhof - Ermitaž

PROGRAM PUTOVANJA:

1. dan  BEOGRAD - ST. PETERBURG
Sastanak putnika na aerodromu “Nikola Tesla” dva sata pre poletanja aviona (vreme leta u tabeli). Let za St. Peterburg. Sletanje na aerodrom u St. Peterburgu. Transfer do hotela. Smeštaj u hotel. Noćenje.

2. dan  ST. PETERBURG - PETROPAVLOVSKA TVRÐAVA
Doručak. Panoramsko razgledanje grada znanog ranije i kao Petrograd ili Lenjingrad, drugog po veličini ruskog grada, „Veneciji severa“ smeštenoj nadomak Baltičkog mora, na reci Nevi. Kao rusko političko i kulturno središte tokom više od 200 godina, često se smatra i severnom ruskom prestonicom. Brojni vijugavi kanali, barokni mostovi i veličanstvene palate čine ga jednim od najlepših gradova sveta (središte grada je pod zaštitom UNESCO-a). U pratnji stručnog vodiča obilazimo: Nevski prospekt, Kazanjski sabor, Dvorski trg, Admiralitet, Vasiljevsko ostrvo, Ermitaž, Isakijevsk asaborna crkva, Bronzani konjanik… (bez ulaska u objekte). Fakultativno: Petropavlovska tvrđava. Masivni zidovi i impresivna ulazna vrata karakteristični su za ovu tvrđavu u kojoj su bili smešteni deo gradskog garnizona i zloglasni zatvor za političke zatvorenike najvišeg ranga. Među prvim zatvorenicima bio je Petrov sin Aleksej, koji je bio mučen i umro u tvrdavi. Ćelije u kojima su bili zatvoreni mnogi poznati Rusi poput Dostojevskog, Gorkog ili Trockog danas su deo muzeja, kao i „Komandantova kuća“ gde su zatvorenici bili ispitivani. Pored „Komandantove kuće“ nalazi se katedrala Sv. Petra i Pavla, ciji je visoki i vitki pozlaćeni toranj vidljiv iz svakog dela grada. Tako raskošno ukrašena crkva dostojno je poslednje počivalište ruskih careva dinastije Romanov od Petra Velikog do pretposlednjeg Aleksandra III. Povratak u hotel. Noćenje.

3. dan  ST. PETERBURG - PUŠKIN - PETERHOF
Doručak. Slobodno vreme ili odlazak na celodnevni fakultativni izlet u Puškin-Carsko Selo koje je letnja rezidencija Katarine Velike. Dvorac se nalazi 24 km južno od Sankt Peterburga u mestu Puškin. Kompleks dvorca i park površine 34 km2, uređivan je za caricu Katarinu I od 1710. Dograđuje ga čuveni arhitekta Rastreli, čijom zaslugom dvorac dobija novu, raskošnu dimenziju. Enterijer dvorca fascinira sjajem umetničkih predmeta od poludragog kamena, zlata, portretima dinastije Romanovih. Povodom 300-godišnjice osnivanja Sankt Peterburga završena je obnova čuvene Ćilibarske dvorane, koja je Katarininom dvorcu vratila stari sjaj. Ovde su živeli Puškin, Ljermontov, Tolstoj, Ahmatova. Nastavak puta prema Peterhofu – Ruskom Versaju, letnjoj carskoj rezidenciju Petra Velikog. Nalazi se na 29 km od Sankt Peterburga, na južnoj obali Finskog zaliva. Kompleks dvorca i parkova Peterhofa pretstavlja ishodište za milione turista iz citavog sveta koji hrle da vide “Prestonicu fontana”. Nastao je kao potreba Petra Velikog za izgradnjom primorske svečane rezidencije ruskih careva. Gradnja kompleksa završena je 1754. godine. Završne radove više od 10 godina izvodi arhitekta Rastreli. Velelepni dvorac dominira na uzvišenju nad zalivom. Ispred njega se nalazi jedna od najlepših fontana na svetu sa 250 pozlacenih skulptura i 64 fontana. Povratak u hotel. Noćenje.

4. dan  ST. PETERBURG  - ERMITAŽ – VOŽNJA KANALIMA
Doručak. Fakultativni izlet: Ermitaž. Obilazak jednog od najvećih muzeja na svetu čija je ogromna zbirka izložena u 6 zgrada. Nalazi se na levoj obali Neve i osnovana je 1764. godine za vreme vladavine Katarine Velike. Ima više od 300 izložbenih sala sa preko 3 miliona eksponata. Posebno se istice zbirka zapadnoevropske umetnosti - slike, skulpture, predmeti primenjene umetnosti, od kojih su najpoznatiji Mikelandelo, Leonardo Da Vinci, Rembrant. Glavna zgrada je zapravo Zimski dvorac koji je nekada bio zvanična rezidencija ruskih careva a projektovaoga je italijanski arhitekta Bartolomeo Rastreli. Unutrašnjost dvorca oduzima dah svojim širokim hodnicima i belim mermerom, kristalnim lusterima, visokim stubovima i velelpnim mozaicima. Slobodno vreme ili odlazak fakultativno na vožnju kanalima i Nevom. Upoznavanje sa Sankt Peterburgom sa reke Neve, plovidba po mnogobrojnim kanalima i upoznavanje sa arhitekturom stare ruske prestonice. Specifičan pogled na grad za čije ime se vezuju razni mitovi i važni istorijski događaji pokazaće zašto Sankt Peterburg zovu Severna Venecija. Noćenje.

5. dan  ST. PETERBURG - BEOGRAD
Doručak. Slobodno vreme. Transfer do aerodroma. Let za Beograd prema vremenu iz tabele. Sletanje u Beograd. (Kraj usluga)

CENE FAKULTATIVNIH IZLETA PO OSOBI (podložne su promenama; u sve cene je uračunat vodič, autobus i ulaznice; za broj prijavljenih putnika ispod 15 program će se realizovati javnim prevozom, metroom ili autobusom; minimalan broj za realizaciju je 10 putnika):

 • Ermitaž - 35 €
 • Puškin (Carsko selo) i Petergof (Gornji i Donji park, bez dvorca) - 95 € (mora biti najavljen i uplaćen u agenciji pre polaska na put)
 • Vožnja kanalima i Nevom - 30 €
 • Petropavlovska tvrđava - 25 €

NAPOMENE U VEZI FAKULTATIVNIH IZLETA:

Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika. Cena se uglavnom sastoji od troškova rezervacije, prevoza, vodiča, ulaznica, organizacije... Termini fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti. Fakultativni izleti su organizovani od strane lokalne agencije, ino-partnera Organizatora putovanja. Svu odgovornost prilikom izvođenja fakultativnih izleta snosi ino-partner.

Ostavi komentar

(0) Komentara
Postavite pitanje