Metropole > Portugalija > Lisabon

Lisabon

Lisabon, grad na reci Težo, leži na brežuljcima koji okružuju ušće reke Težo u Atlantski okean. Mnogo je spomenika koji podsećaju da je bio prestonica nekada moćne pomorske sile: kula Belem, manastir Svetog Žeronima, velelepni trgovi Komersio i Restauradores, mnogobrojne crkve i palate bogatih trgovaca i veleposednika. Kvart Alfama, iznad koga se uzdiže utvrđenje Svetog Đorđa, zadržao je izgled srednjovekovne kasabe, sa uskim ulicama i nekim od najužih zgrada Starog kontinenta! Nasuprot njemu krivudaju strme ulice Baria Alta i Šiada sa nizom galerija, pozorišta, ušuškanih parkića i odličnih restorana. Preporučuje se poseta Gulbenkijanovom muzeju ili Parku nacija. Autentični žuti tramvaji na liniji 28 možda su jedan od najoriginalnijih načina otkrivanja ovog prelepog grada. 

5 dana, 4 noćenja

 • Program:
 • Usluga:
 • Prevoz:
 • Lisabon
 • Noćenje sa doručkom
 • Avio
Cena: od 288€

Paket aranžman / avionski prevoz, smeštaj i obilasci

Termin putovanja

Hotel

Cena po osobi

Vreme leta

06.09 – 10.09.2018.

Finicius Charme 3*

379 €

06.09.2018.
LH 1411 Beg 06:15-Fra 08:15 / LH 1168 Fra 13:15-Lis 15:15
10.09.2018.
LH 1169 Lis 16:10-Fra 20:10 / LH 1410 Fra 21:55-Beg 23:40

20.09 – 24.09.2018.

Vip Berna 3*

379 €

 

04.10 – 08.10.2018.

Vip Berna 3*

319 €

04.10.2018.
LH 1411 Beg 06:30-Fra 08:30 / LH 1168 Fra 13:00-Lis 15:00
08.10.2018.
LH 1169 Lis 16:20-Fra 20:20 / LH 1410 Fra 22:05-Beg 23:50

18.10 – 22.10.2018.

Vip Berna 3*

329 €

18.10.2018.
LH 1411 Beg 06:30-Fra 08:30 / LH 1168 Fra 13:00-Lis 15:00
22.10.2018.
LH 1169 Lis 16:20-Fra 20:20 / LH 1410 Fra 22:05-Beg 23:50

08.11 – 12.11.2018.

Vip Berna 3*

329€

08.11.2018.
LH 1411 Beg 07:15-Fra 09:20 / LH 1168 Fra 13:50-Lis 15:50
12.11.2018.
LH 1169 Lis 16:35-Fra 20:40 / LH 1410 Fra 22:00-Beg 23:50

29.11 – 03.12.2018.

Vip Berna 3*

329 €

29.11.2018.
LH 1411 Beg 07:15-Fra 09:20 / LH 1168 Fra 13:50-Lis 15:50
03.12.2018.
LH 1167 Lis 12:10-Fra 16:15 / LH 1410 Fra 22:00-Beg 23:50

Aranžman se plaća u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu Societe Generale banke na dan uplate.

Cena iz tabele je u evrima, po osobi

CENA ARANŽMANA UKLJUČUJE:

 • Povratni avionski prevoz na relaciji Beograd-Frankfurt-Lisabon-Frankfurt-Beograd kompanijom Lufthansa
 • Smeštaj u hotelima prema tabeli na bazi 4 noćenja sa doručkom u standardnim 1/2 sobama (1/2+1 sobe su na upit). U hotelu Vip Berna ne postoji mogućnost 1/2+1 soba
 • Transfere na relacijama aerodrom-hotel-aerodrom u Lisabonu prema programu
 • Panoramsko razgledanje grada sa vodičem na srpskom jeziku
 • Troškove organizacije putovanja
 • Usluge pratioca grupe
 • Usluge licenciranog vodiča na destinaciji

CENA ARANŽMANA NE UKLJUČUJE

 • Aerodromske takse oko 158 € na dan objavljivanja programa (aerodromske takse se plaćaju u agenciji prilikom rezervacije i podložne su promenama)
 • Obaveznu gradsku komunalnu taksu za Lisabon i okolinu (uvedena za boravak u Lisabonu od 01.01.2016. god) u iznosu od 1 € po osobi po noći
 • Međunarodno putno osiguranje
 • Osiguranje od otkaza ili prekida turističkog putovanja Plaća se u iznosu od 2% od ukupne cene aranžmana. Potrebne informacije mogu se dobiti u svim poslovnicama ili putem telefona
  PREPORUKA JE AGENCIJE DA PUTNIK POSEDUJE OBE VRSTE OSIGURANJA
 • Fakultativne izlete
 • Individualne troškove putnika

DOPLATA ZA 1/1 SOBU:  35 % od cene aranžmana

POPUSTI:

 • deca od 0 – 2 godine besplatno u pratnji dve punoplatežne osobe (imaju sedište u avionu, nemaju ležaj u hotelu)
 • deca od 2 – 12 godina popust 10% u pratnji dve punoplatežne osobe (imaju sedište u avionu, imaju ležaj u hotelu) 
 • treća odrasla osoba u hotelu Vip Entrecampos & Conference 4* ima popust 5% u 1/2+1 sobi (1/2+1 sobe su na upit, hotel Vip Berna nema mogućnost 1/2+1 soba)

NAČINI PLAĆANJA ARANŽMANA:

 1. 30% prilikom rezervacije, a ostatak od 70% najkasnije 10 dana pre putovanja
 2. 30% prilikom rezervacije, a ostatak od 70% u jednakim mesečnim ratama čekovima građana
 3. platne kartice (Visa, Dina, Master, Maestro)

OPIS I LOKACIJA HOTELA:

Hoteli iz ove ponude imaju restoran, a svaka soba ima tuš/WC. Smeštaj je u navedenim hotelima do popune mesta:

HOTEL VIP BERNA 3* www.viphotels.com/VIP-Inn-Berna
Hotel pripada svetski poznatom lancu hotela VIP. Nalazi se na liniji gradskog prevoza, na 10-ak minuta od strogog centra Lisabona. Raspolaže sa 240 soba. Hotel poseduje restoran, bar, 5 konferencijskih sala, Internet i parking.
Svaka soba poseduje kupatilo (tuš/WC), TV, telefon, klima uređaj, i Internet uz doplatu.
Doručak - kontinentalni švedski sto.

HOTEL FINICIUS CHARME 3* www.hotelfinicius.pt
Hotel se nalazi na liniji gradskog prevoza kojim se vrlo lako stiže do svih većih znamenitosti Lisabona. Hotel poseduje restoran, bar, parking.
Svaka soba poseduje kupatilo (tuš/WC), TV, telefon, balkon i klima uređaj.
Doručak - kontinentalni švedski sto.

NAPOMENE U VEZI SMEŠTAJA:

 • U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka od 14:00 časova (postoji mogućnost ranijeg ulaska), a napuštaju se poslednjeg dana boravka do 09:00 časova. Svaki hotel ima restoran. Svaka soba ima tuš/WC. Smeštaj iz ove ponude registrovan je, pregledan i standardizovan od strane Nacionalne turističke asocijacije zemlje u kojoj se nalazi. Opis destinacija i smeštaja dostupan je u agenciji ili na web-stranici www.tipotravel.com
 • Opisi smeštajnih objekata su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smeštajnih objekata, organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od smeštajnih objekata
 • Objašnjenje: kontinentalni švedski sto – manji izbor namirnica i uglavnom je slatki doručak. Uglavnom je zastupljena internacionalna kuhinja
 • U pojedinim smeštajnim objektima treći i četvrti ležaj mogu biti pomoćni. Dimenzija i izgled pomoćnog ležaja zavise od mogućnosti smeštajnih objekata, može biti sofa na razvlačenje, ali je uglavnom standardne veličine tako da je zbog pomoćnog ležaja, trećoj odrasloj osobi odobren popust u iznosu od 5 %.
 • Organizator putovanja ne može da utiče na razmeštaj po sobama, jer to isključivo zavisi od recepcije smeštajnog objekta
 • Neki od dopunskih sadržaja smeštajnih objekta su dostupni uz doplatu. Postoji mogućnost odstupanja i promena oko dostupnosti nekih sadržaja, jer isključivo zavise od smeštajnih objekata (npr. sef, parking, mini-bar, TV, klima uređaj...)
 • Jačina signala WiFi Internet konekcije zavisi od kvaliteta signala koji pruža lokalni provajder odabran od strane vlasnika smeštajnog objekta i od broja trenutnih korisnika na mreži. Organizator putovanja ne može da utiče na i nije odgovoran za kvalitet WiFi konekcije.

OPŠTE NAPOMENE:

 • Proveriti 2 dana pre putovanja tačno vreme sastanka i vreme poletanja aviona
 • Besplatan prtljag - 1 prtljag koji se predaje (maksimum do 20 kg) i 1 ručni prtljag koji se unosi u avion (svaki kilogram preko dozvoljenog se dodatno naplaćuje). Nije dozvoljeno imati u ručnom prtljagu oštre predmete (makaze, nož...) i tečnost preko 100ml.
 • Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka…)
 • Svaki komad prtljaga mora biti označen obeleživačima sa upisanim podacima putnika (ime, prezime, broj telefona)
 • Za sve informacije date usmenim, telefonskim ili elektronskim putem agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije
 • Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak...)
 • Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i osiguranja, kao i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja
 • Rok za prijavu uglavnom zavisi od popunjenosti. Preporuka je da se raspitate o aranžmanu minimum 4 – 8 nedelja unapred
 • Maloletni putnici prilikom putovanja moraju imati overenu saglasnost roditelja
 • Sva vremena u programima putovanja su data po lokalnom vremenu zemlje u kojoj se boravi
 • Putnici koji poseduju inostrani pasoš dužni su sami da se informišu kod nadležnog konzulata o uslovima koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju (vizni, carinski, zdravstveni i dr) i da sami blagovremeno i uredno obezbede potrebne uslove i isprave
 • Preporuka je, da se putnici sa novim crvenim pasošima, informišu o uslovima ulaska u zemlje Evropske unije (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju ...) na web-stranici Delegacije Evropske unije u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju Evropske unije
 • Zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, kao i poštovanja vremena ostalih putnika iz grupe, ne garantujemo mogućnost zadržavanja na granici koja predstavlja izlazak iz Evropske Unije, radi overe računa i povraćaja poreza iz Evropske Unije (TAX FREE) 
 • Ukoliko avio prevoz podrazumeva presedanje na drugi let na tranzitnom aerodramu, to se vrši individualno.

 

PROGRAM PUTOVANJA:

1. Dan BEOGRAD - FRANKFURT - LISABON
Sastanak grupe na aerodromu “Nikola Tesla” dva sata pre poletanja aviona. Čekiranje za let. Let za Frankfurt kompanijom Lufthansa. Dolazak u Minhen i nastavak sa istog aerodroma za Lisabon kompanijom Lufthansa. Sletanje na aerodrom u Lisabonu (vreme leta u tabeli). Po sletanju odlazak na panoramsko razgledanje grada u pratnji vodča na srpskom jeziku: Istocna cetvrt Park nacija, zvana Expo, sa šetalištem, žičarom i jednim od najvećih Okeanarijuma u svetu, odakle se pruža pogled na most Vasko da Gama  koji je dugačak 17.5 km, Avenija Republike sa romantičnim zgradama u art deko stilu i arenom za borbu sa bikovima, park Edvarda VII i Trg Markiza od Pombala, odakle se grad širi prema severu, Avenija Slobode puna neodoljivih i luksuznih prodavnica, istorijski  trgovi Restauradores i Rosio, stari centar zvani Bajša, trg Komersio na samoj obali reke Težo, jedan od najlepših u Evropi, zapadna četvrt Belem, odakle je krenuo Vasko da Gama na prvo putovanje do Indije, manastir Svetog Žeronima, remek-delo manuelinske gotike, kula Svetog Visentea, zvana Belenska kula i spomenik Velikim prekookeanskim otkrićima. Smeštaj u hotel. Noćenje.

2. Dan LISABON
Doručak. Nakon doručka slobodno vreme ili mogućnost fakultativnog izleta – pešačka tura. Obilazimo Trg Restauradores sa prelepim pločnikom mozaika tamno sive i bele boje i spomenikom koji je podignut u čast obnove nezavisnosti portugalskog kraljevstva, zatim Trg Rosiu na kome se nalazi spomenik Pedru IV, portugalskom kralju, koji je ujedno bio i prvi car Brazila. Šetnju nastavljamo kroz najpoznatiju pešačku ulicu Lisabona, Rua Avgusta sve do Trga Komersiu najveceg trga uz reku Težo. Kada je veliki zemljotres uništio deo grada 1755. godine, tada je srušena i kraljevska palata koja se nalazila na trgu. Zato se ovaj trg takode zove palatin trg Tereiru du Pasu. Slobodno vreme. Noćenje.

3. Dan LISABON - OBIDOŠ - BATALJA - NAZARE - LISABON
Doručak.
Slobodno vreme za individualne aktivnosti ili mogućnost organizovanja celodnevnog fakultativnog odlaska do Obidoša, šarmantnog, srednjovekovnog gradća, opasanog zidinama koji se nalazi u pokrajini Leiria, na oko 80 km severno od Lisabona. Obidoš je bio tradicionalni venčani dar portugalskih kraljeva svojim kraljicama, zbog čega ga često nazivaju “The wedding city”. Obilazak grada. Slobodno vreme. Nastavak putovanja za Batalju. Po dolasku, poseta dominikanskom manastiru iz 14. veka, remek-delu manuelinske umetnosti, koji je pod zaštitom UNESCO-a. Slobodno vreme. Nastavak putovanja za Nazare, živopisno ribarsko mestašce na obali Atlantskog okeana. Odlazak do vidikovca-Sitio, odakle se pruža spektakularan pogled na okean. Slobodno vreme. Povratak u Lisabon. Noćenje.

4. Dan LISABON - SINTRA - KABO DA ROKA - KAŠKAIŠ - EŠTORIL - LISABON
Doručak. Slobodno vreme za individualne aktivnosti ili mogućnost organizovanja poludnevnog fakultativnog odlaska do Sintre, koji je pod zaštitom je UNESCO-a od 1995. godine zbog prelepih zamkova i palata koji je krase. Po dolasku, obilazak Sintre: šetnja po centru Sintre… Slobodno vreme. Nastavak putovanja za Kabo da Roku. Usputno zadržavanje na najzapadnijoj tački kontinentalnog dela Evrope – Kabo da Roka. Nastavak vožnje uz obalu Atlantika. Prolazak kroz Kaškaiš, nekadašnje ribarsko selo koje je postalo slavno kada je krajem 19. veka postalo odmaralište kraljevske porodice. Danas je popularno letovalište, i Eštoril, u kome se nalazi jedan od najvecih evropskih kazina. Poznat je po brojnim luksuznim hotelima i igralištima za golf. Povratak u Lisabon. Slobodno vreme. U večernjim časovima mogućnost organizovanja fakultativnog odlaska na fado veče (veče portugalske nacionalne muzike). Noćenje.

5. Dan LISABON - FRANKFURT - BEOGRAD
Doručak. Napuštanje hotela. Slobodno vreme do transfera na aerodrom. Polazak aviona za Beograd (pogledati vreme u tabeli). Poletanje za Frankfurt kompanijom Lufthansa (vreme leta ispod tabele). Sletanje na aerodrom u Frankfurtu i nastavak za Beograd sa istog aerodroma kompanijom Lufthansa. Dolazak u Beograd. (Kraj usluga)

CENE FAKULTATIVNIH IZLETA PO OSOBI: (podložne su promenama, minimum za realizaciju izleta je 15 putnika deca od 2-12 godina ostvaruju popust, deca od 0-2 godine besplatno):

 • Pešačko razgledanje grada - 20 € odrasli / 15 € deca
 • Sintra, Kabo Da Roka, Kaškaiš i Estoril - 40 € odrasli / 35 € deca (u cenu nije uključena ulaznica za Kraljevsku palatu u Sintri)
 • Obidoš, Batalja, Nazare - 60 € odrasli / 55 € deca (u cenu je uključena ulaznica za manastir Batalja)
 • Fado veče - 50 € odrasli / 45 € deca (u cenu je uključena večera koja obuhvata predjelo, čorbu, glavno jelo gde može da se bira između jela od ribe i jela od mesa, vino po želji i kafa)

NAPOMENE U VEZI FAKULTATIVNIH IZLETA:

Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika. Cena se uglavnom sastoji od troškova rezervacije, prevoza, vodiča, ulaznica, organizacije... Termini fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti. Fakultativni izleti su organizovani od strane lokalne agencije, ino-partnera Organizatora putovanja. Svu odgovornost prilikom izvođenja fakultativnih izleta snosi ino-partner.

Ostavi komentar

(0) Komentara
Postavite pitanje