Metropole > Italija > Rim

Rim

“Svi putevi vode u Rim” – glasi stara izreka. Bez obzira na put koji je odabrao, posetilac mora znati da će mu se pružiti prilika da razgleda i proučava istorijsko i umetničko blago svetskih razmera, obzirom da je rimska civilizacija bila velika kolevka zapadne civilizacije. Rim je glavni grad Italije i pokrajine Lazio. Po legendi osnovan je 753. godine p.n.e. Rim je poznat kao "Večni grad" ,"Grad sedam brežuljaka","Prestonica sveta"... Ne propustite posetu Vatikanu, šetnju po Piazza Veneciji, najvećem i najlepšem trgu Rima, obiđite Piazzu Navonu, Španske stepenice ... i obavezno bacite novčić u Fontanu Di Trevi da biste se ponovo vratili u Rim. Grad koji će Vam ostati u nezaboravnom sećanju, grad koji ima jedinstveni splet istorije, neprocenjivih umetničkih vrednosti, tradicije, čari slavne italijanske kuhinje, muzike i neodoljivog šarma, samo su neki od razloga zbog kojih Rim posete milioni turista svake godine.

 • Program:
 • Prevoz:
 • Rim
 • Avio
Cena: Od 230€

                                                                      C E N A :

                                       Paket aranžman  / avionski prevoz, smeštaj i obilasci

 

              Hotel

    Termin putovanja

    Ukupna cena   po osobi

Vreme leta

20.09 – 24.09.2018.

Hotel 3* u centru

305 €

20.09.   JU 530   07:00 / 08:30

24.09.   JU 535   20:50 / 22:30

10.10 – 14.10.2018.

Hotel 3* u centru

279 €

10.10.   AZ 591   12:00 / 13:35

14.10.   AZ 594   15:20 / 16:55

18.10 – 22.10.2018.

Hotel 3* u centru

279 €

18.10.   JU 530   07:00 / 08:30

22.10.   JU 535   20:50 / 22:25

09.11 – 13.11.2018.

Hotel 3* u centru

259 €

09.11.   AZ 591   12:35 / 14:10

13.11.   AZ 594   16:35 / 18:10

Aranžman se plaća u dinarskoj protivrednosti po prodajnom kursu Societe Generale banke na dan uplate


CENA ARANŽMANA OBUHVATA:

· avionski prevoz na relaciji Beograd – Rim – Beograd kompanijom Alitalia ili Air Serbia, u zavisnosti od datuma

· smeštaj u Rimu (4 noćenja sa doručkom – kontinentalni švedski sto) u odabranom hotelu sa 3* u 1/2 i 1/2+1 sobama

· autobuski transfer aerodrom – hotel – aerodrom sa panoramskim razgledanjem grada na srpskom jeziku

· usluge pratioca grupe

· troškove organizacije i vođenja aranžmana

CENA ARANŽMANA NE OBUHVATA:

· troškove avionskih taksi –135 € Alitalia / 125€ Air Serbia (avionske takse se plaćaju u agenciji i podložne su promenama)

· individualno međunarodno zdravstveno osiguranje

· osiguranje od otkaza ili prekida turistickog putovanja. Plaća se u iznosu od 2% od ukupne cene aranžmana. Potrebne informacije mogu se dobiti u svim poslovnicama ili putem telefona.

PREPORUKA AGENCIJE JE DA PUTNIK POSEDUJE OBE VRSTE OSIGURANJA

· ulaznice i fakultativne izlete

· obaveznu gradsku komunalnu taksu za Rim i okolinu(koja je uvedena 01.09.2014.), plaća se na recepciji hotela) – za boravak u hotelima sa 3* – 4 € po noćenju / po osobi, a za boravak u hotelima sa 4* – 6 € po noćenju / po osobi

POPUSTI:

· deca od 0 – 2 godine plaćaju 25€ u pratnji dve punoplatežne osobe (nemaju sedište u avionu, nemaju ležaj u hotelu)

· deca od 2 – 12 godina popust 10% u pratnji dve punoplatežne osobe (imaju sedište u avionu, imaju ležaj u hotelu)

· treća odrasla osoba u sobi 1/2 +1 popust 5%

OPIS I LOKACIJA HOTELA :

Smeštaj je u Rimu (Italija). Svaki hotel iz ove ponude ima restoran, a svaka soba ima tuš/WC. Smeštaj je u nekom od navedenih hotela ili sličnom:

Tempio Di Pallade 3* www.hoteltempiodipallade.it do popune mesta

Hotel se nalazi u blizini centra grada, na oko 10 minuta hoda od stanice Termini, na liniji gradskog prevoza, koji povezuje ovaj deo grada sa svim većim znamenitostima Rima. Hotel ima restoran, lift. Wi Fi je dostupan u čitavom hotelu uz doplatu. Svaka soba ima tuš/WC, TV, telefon. Doručak – kontinentalni švedski sto

Hotel Center 3 3* www.hotelcenter3.com do popune mesta

Hotel se nalazi u blizini centra grada, na oko 10 minuta hoda od stanice Termini, na liniji gradskog prevoza, koji povezuje ovaj deo grada sa svim većim znamenitostima Rima. Hotel ima restoran, bar, WiFi, sef. Svaka soba ima tuš/WC, TV, telefon, fen.

Doručak – kontinentalni, sladak, švedski sto.

DOPLATA ZA 1/1 SOBU: 45% od cene aranžmana

CENE FAKULTATIVNIH IZLETA PO OSOBI (podložne su promenama, minimum za realizaciju izleta je 10 putnika):

· Vatikan (sa ulaznicom) – 50 € odrasli/40 € deca – odlazak metroom , karta uključena u cenu, povratak individualni – obavezna prijava u agenciji

 • Tivoli (sa ulaznicom) – 55 € odrasli /45 € deca
 • Pešačko razgledanje grada – 20 € odrasli / 10 € deca
 • Boemska četvrt Trastevere – 20 € odrasli / 10 € deca

NAPOMENE U VEZI FAKULTATIVNIH IZLETA:

Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika. Cena se uglavnom sastoji od troškova rezervacije, prevoza, vodiča, ulaznica, organizacije... Termini fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti. Fakultativni izleti su organizovani od strane lokalne agencije, ino-partnera organizatora putovanja. Svu odgovornost prilikom izvođenja fakultativnih izleta snosi ino-partner.

NAČINI PLAĆANJA ARANŽMANA :

1. 30% prilikom rezervacije, a ostatak od 70% najkasnije 10 dana pre putovanja

2. 30% prilikom rezervacije, a ostatak od 70% u jednakim mesečnim ratama čekovima građana

3. platne kartice (Visa, Dina, Master, Maestro )

NAPOMENE U VEZI SMEŠTAJA:

· U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka od 14:00 časova (postoji mogućnost ranijeg ulaska), a napuštaju se poslednjeg dana boravka do 09:00 časova. Svaki hotel ima restoran. Svaka soba ima tuš/WC. Smeštaj iz ove ponude registrovan je, pregledan i standardizovan od strane Nacionalne turističke asocijacije zemlje u kojoj se nalazi. Opis destinacija i smeštaja dostupan je u agenciji

· Opisi smeštajnih objekata su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smeštajnih objekata, organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od smeštajnih objekata

· Objašnjenje: kontinentalni švedski sto – manji izbor namirnica i uglavnom je slatki doručak. Uglavnom je zastupljena internacionalna kuhinja

· U pojedinim smeštajnim objektima treći i četvrti ležaj mogu biti pomoćni. Dimenzija i izgled pomoćnog ležaja zavise od
mogućnosti smeštajnih objekata, može biti sofa na razvlačenje, ali je uglavnom standardne veličine tako da je zbog pomoćnog
ležaja, trećoj odrasloj osobi odobren popust u iznosu od 5 %.

· Organizator putovanja ne može da utiče na razmeštaj po sobama, jer to isključivo zavisi od recepcije smeštajnog objekta

· Neki od dopunskih sadržaja smeštajnih objekta su dostupni uz doplatu. Postoji mogućnost odstupanja i promena oko dostupnosti nekih sadržaja, jer isključivo zavise od smeštajnih objekata (npr. sef, parking, mini-bar, TV, klima uređaj...)

· Jačina signala Wi-Fi internet konekcije zavisi od kvaliteta signala koji pruža lokalni provajder kojeg je vlasnik smeštajnog objekta odabrao i od trenutnog broja korisnika na mreži. Organizator putovanja ne može da utiče i nije odgovoran za kvalitet Wi-Fi konekcije.

OPŠTE NAPOMENE:

· Proveriti 2 dana pre putovanja tačno mesto sastanka i vreme poletanja aviona

 • Putnik ima pravo na 1 besplatan prtljag maksimalne tezine 23kg kao i na ručni do 8kg ( svaki kilogram preko dozvoljenog se dodatno napla ć uje od strane avio prevoznika ). Nije dozvoljeno imati u ru č nom prtljagu o š tre predmete ( makaze , no ž...) i te č nost preko 100 ml

· Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka…)

· Za sve informacije date usmenim, telefonskim ili elektronskim putem agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije

· U pojedinim smeštajnim objektima treći i četvrti ležaj mogu biti pomoćni. Dimenzija i izgled pomoćnog ležaja zavise od
mogućnosti smeštajnih objekata, može biti sofa na razvlačenje, ali je uglavnom standardne veličine tako da je zbog pomoćnog
ležaja, trećoj odrasloj osobi odobren popust

· Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak...)

· Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i osiguranja, kao i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja

· Rok za prijavu uglavnom zavisi od popunjenosti. Preporuka je da se raspitate o aranžmanu minimum 4 – 8 nedelja unapred

· Maloletni putnici prilikom putovanja moraju imati overenu saglasnost roditelja

· Sva vremena u programima putovanja su data po lokalnom vremenu zemlje u kojoj se boravi

· Putnici koji poseduju inostrani pasoš dužni su sami da se informišu kod nadležnog konzulata o uslovima koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju (vizni, carinski, zdravstveni i dr.) i da sami blagovremeno i uredno obezbede potrebne uslove i isprave

· Preporuka je, da se putnici sa novim crvenim pasošima, informišu o uslovima ulaska u zemlje Evropske unije (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju ...) na web-stranici Delegacije Evropske unije u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju Evropske unije

 • VREMENSKA ZONA U ITALIJI JE ISTA KAO U SRBIJI

V A Ž N A N A P O M E N A:

Vreme poletanja aviona određuje avio kompanija. Vremena poletanja i sletanja aviona su data po lokalnim vremenima.

Postoji mogućnost jutarnjih ili večernjih letova i da se u tom slučaju ne stigne na predviđeni obrok. To ne može biti predmet žalbe putnika, jer je činjenično stanje nastupilo usled objektivnih okolnosti na koje organizator putovanja nije mogao da utiče.

Postoji mogućnost da se dobije hladni obrok ili lanč paket (zavisi da li smeštajni objekat ima tu mogućnost).

 • Molimo Vas da pažljivo pročitate Opšte uslove putovanja
 • T.A Tipo travel nastupa u svojstvu posrednika.

· Organizator putovanja je Turistička agencija VIVA, licenca OTP br.107/2016. Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja organizatora putovanja. Aranžman je rađen na bazi od minimum 30 prijavljenih putnika i usled nedovoljnog broja putnika organizator putovanja ima pravo otkaza putovanja, najkasnije 5 dana pre termina polaska. Organizator putovanja zadržava pravo korekcije ugovorene cene pre početka putovanja usled promene u kursu razmene valute ili promene u tarifama prevoznika i u zakonom predviđenim slučajevima

 • Cenovnik za Rim ( sezona 2018, avion, 5 dana) br. 9 od 14.08.2018.

Ostavi komentar

(0) Komentara
Postavite pitanje