Metropole > Italija > Rim

Rim

“Svi putevi vode u Rim” – glasi stara izreka. Bez obzira na put koji je odabrao, posetilac mora znati da će mu se pružiti prilika da razgleda i proučava istorijsko i umetničko blago svetskih razmera, budući da je rimska civilizacija, zajedno sa grčkom, bila velika kolevka zapadne civilizacije. Ako su Grci dali najveći doprinos u književnosti, umetnosti i filozofiji, Rimljani su se iskazali ponajviše u politici, upravi i organizaciji carstva. Rimska dela prožeta su osećajem veličanstvenosti i snage. Taj osnovni značaj rimskog graditeljstva neminovno će oduševiti posetioca kada bude razgledao forume, amfitetre, bazilike, slavoluke…

5 dana, 4 noćenja

 • Program:
 • Usluga:
 • Prevoz:
 • Rim
 • Noćenje sa doručkom
 • Avionom
Cena: Od 230€

Paket aranžman / avionski prevoz, smeštaj i obilasci

Period putovanja

Termin putovanja

Hotel

Cena po osobi

Vreme leta

Dan žena

08.03 – 12.03.2018.

Hotel u centru 3*

242 €

08.03.  JU 530  07:00 / 08:35
12.03.  JU 535  20:40 / 22:15

Proleće

02.05 – 06.05.2018.

Hotel u centru 3*

270 €

02.05.  AZ 591  12:00 / 13:35
06.05.  AZ 594  15:20 / 16:55

Proleće

24.05 – 28.05.2018.

Hotel u centru 3*

275 €

24.05.  JU 530  07:00 / 08:30
28.05.  JU 535  20:50 / 22:30

Proleće

13.06 – 17.06.2018.

Hotel u centru 3*

230 €

13.06.  AZ 591  12:00 / 13:35
17.06.  AZ 594  15:20 / 16:55

Leto

19.07 – 23.07.2018.

Hotel u centru 3*

239 €

19.07.  JU 530  07:00 / 08:30
23.07.  JU 535  20:50 / 22:30

Leto

23.08 – 27.08.2018.

Hotel u centru 3*

239 €

23.08.  JU 530  07:00 / 08:30
27.08.  JU 535  20:50 / 22:30

Leto

20.09 – 24.09.2018.

Hotel u centru 3*

275 €

 

Jesen

10.10 – 14.10.2018.

Hotel u centru 3*

252 €

 

Jesen

09.11 – 13.11.2018.

Hotel u centru 3*

234 €

 

Aranžman se plaća u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu Societe Generale banke na dan uplate.

Cena iz tabele je u evrima, po osobi

CENA ARANŽMANA OBUHVATA:

 • Povratni avionski prevoz na relaciji Beograd - Rim - Beograd sa kompanijom Alitalia ili Air Serbia u zavisnosti od datuma
 • Smeštaj u Rimu (4 noćenja sa doručkom - kontinentalni švedski sto) u odabranom hotelu sa 3* u 1/2 i 1/2+1 sobama
 • Autobuski transfer aerodrom-hotel-aerodrom u Atini
 • Panoramsko razgledanje grada sa panoramskim razgledanjem grada na srpskom jeziku
 • Troškove organizacije i vođenja aranžmana
 • Usluge pratioca grupe

CENA ARANŽMANA NE OBUHVATA:

 • troškove avionskih taksi – 135 € Alitalia / 125 € Air Serbia (avionske takse se plaćaju u agenciji i podložne su promenama)
 • individualno međunarodno zdravstveno osiguranje
 • osiguranje od otkaza ili prekida turističkog putovanja. Plaća se u iznosu od 2% ukupne cene aranžmana. Potrebne informacije mogu se dobiti u svim poslovnicama, ili putem telefona.
  PREPORUKA  AGENCIJE JE DA PUTNIK POSEDUJE OBE VRSTE OSIGURANJA.
 • ulaznice i fakultativne izlete
 • individualne troškove putnika
 • obaveznu gradsku komunalnu taksu za Rim i okolinu (koja je uvedena 01.09.2014), plaća se na recepciji hotela - za boravak u hotelima 3* - 4 € po noćenju / po osobi, a za boravak u hotelima 4* - 6 € po noćenju / po osobi.

NAČINI PLAĆANJA ARANŽMANA:

 • 30% prilikom rezervacije, a ostatak od 70% najkasnije 10 dana pre putovanja
 • 30% prilikom rezervacije, a ostatak od 70% u jednakim mesečnim ratama čekovima građana
 • platne kartice (Visa, Dina, Master, Maestro)

DOPLATA ZA 1/1 SOBU: 45% od cene aranžmana

POPUSTI:

 • deca od 0 – 2 godine plaćaju 25 €, u pratnji dve punoplatežne osobe (nemaju sedište u avionu, nemaju ležaj u hotelu)
 • deca od 2 – 12 godina imaju popust 10% u pratnji dve punoplatežne osobe (imaju sedište u avionu, imaju ležaj u hotelu)
 • treća odrasla osoba u 1/2+1 sobi popust 5% (1/2+1 sobe su na upit )

OPIS I LOKACIJA HOTELA:

Smeštaj je u Rimu (Italija) u hotelu 3*. Svaki hotel iz ove ponude ima restoran, a svaka soba kupatilo T/WC. Smeštaj je u nekom od navedenih hotela ili sličnom:

Hotel Igea 3* www.hoteligearome.com do popune mesta
Hotel se nalazi u blizini centra grada, na 3 minuta hoda od stanice Termini, na liniji gradskog prevoza, koji povezuje ovaj deo grada sa svim većim znamenitostima Rima. Hotel ima restoran, besplatan WiFi je dostupan u lobiju hotela. Svaka soba ima tuš/WC, TV, telefon, fen. Doručak – kontinentalni švedski sto

Hotel Porta Maggiore 3* www.hotelportamaggiore.it do popune mesta
Hotel se nalazi u blizini stanice Termini i na liniji gradskog prevoza, koji povezuje ovaj deo grada sa svim većim znamenitostima Rima. Hotel ima restoran, bar, lift, WiFi. Svaka soba ima tuš/WC, TV, telefon, sef. Doručak – kontinentalni švedski sto.

NAPOMENE U VEZI SMEŠTAJA:

 • U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka od 14:00 časova (postoji mogućnost ranijeg ulaska), a napuštaju se poslednjeg dana boravka do 09:00 časova. Svaki hotel ima restoran. Svaka soba ima tuš/WC. Smeštaj iz ove ponude registrovan je, pregledan i standardizovan od strane Nacionalne turističke asocijacije zemlje u kojoj se nalazi. Opis destinacija i smeštaja dostupan je u agenciji ili na web-stranici www.tipotravel.com
 • Opisi smeštajnih objekata su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smeštajnih objekata, organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od smeštajnih objekata
 • Uglavnom je zastupljena internacionalna kuhinja
 • U pojedinim smeštajnim objektima treći i četvrti ležaj mogu biti pomoćni. Dimenzija i izgled pomoćnog ležaja zavise od mogućnosti smeštajnih objekata, može biti sofa na razvlačenje, ali je uglavnom standardne veličine tako da je zbog pomoćnog ležaja, trećoj odrasloj osobi odobren popust u iznosu od 5 %.
 • Organizator putovanja ne može da utiče na razmeštaj po sobama, jer to isključivo zavisi od recepcije smeštajnog objekta
 • Neki od dopunskih sadržaja smeštajnih objekta su dostupni uz doplatu. Postoji mogućnost odstupanja i promena oko dostupnosti nekih sadržaja, jer isključivo zavise od smeštajnih objekata (npr. sef, parking, mini-bar, TV, klima uređaj...)

OPŠTE NAPOMENE:

 • Proveriti 2 dana pre putovanja tačno vreme i mesto polaska
 • Putnik ima pravo na 1 besplatan prtljag maksimalne težine 23kg kao i na ručni do 8kg (svaki kilogram preko dozvoljenog se dodatno naplaćuje od strane avio prevoznika). Nije dozvoljeno imati u ručnom prtljagu oštre predmete (makaze, nož...) i tečnost preko 100 ml
 • Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka…)
 • Za sve informacije date usmenim, telefonskim ili elektronskim putem agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije
 • Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak...)
 • Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i osiguranja, kao i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja
 • Rok za prijavu uglavnom zavisi od popunjenosti. Preporuka je da se raspitate o aranžmanu minimum 4 – 8 nedelja unapred
 • Maloletni putnici prilikom putovanja moraju imati overenu saglasnost roditelja
 • Sva vremena u programima putovanja su data po lokalnom vremenu zemlje u kojoj se boravi
 • Putnici koji poseduju inostrani pasoš dužni su sami da se informišu kod nadležnog konzulata o uslovima koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju (vizni, carinski, zdravstveni i dr.) i da sami blagovremeno i uredno obezbede potrebne uslove i isprave
 • Preporuka je, da se putnici sa novim crvenim pasošima, informišu o uslovima ulaska u zemlje Evropske unije (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju ...) na web-stranici Delegacije Evropske unije u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju Evropske unije
 • Zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, kao i poštovanja vremena ostalih putnika iz grupe, ne garantujemo mogućnost zadržavanja na granici koja predstavlja izlazak iz Evropske Unije, radi overe računa i povraćaja poreza iz Evropske Unije (TAX FREE).
 • VREMENSKA ZONA U ITALIJI JE ISTA KAO U SRBIJI

VAŽNA NAPOMENA:

Vreme poletanja aviona određuje avio kompanija. Vremena poletanja i sletanja aviona su data po lokalnim vremenima.
Postoji mogućnost jutarnjih ili večernjih letova i da se u tom slučaju ne stigne na predviđeni obrok. To ne može biti predmet žalbe putnika, jer je činjenicno stanje nastupilo usled objektivnih okolnosti na koje organizator putovanja nije mogao da utiče.
Postoji mogućnost da se dobije hladni obrok ili lanč paket (zavisi da li smeštajni objekat ima tu mogućnost).

OBILASCI: Rim - Vatikan - Tivoli

PROGRAM PUTOVANJA:

1. dan BEOGRAD - RIM
Sastanak grupe na aerodromu dva sata pre poletanja aviona. Poletanje aviona (vreme leta u tabeli). Doček i panoramsko razgledanje grada autobusom sa vodičem na srpskom jeziku. Transfer u hotel i smeštaj. Slobodno vreme. Noćenje.
Grupa 29.04.  Sastanak grupe na aerodromu dva sata pre poletanja aviona. Poletanje aviona (vreme leta u tabeli). Doček, transfer u hotel i smeštaj. Slobodno vreme. Noćenje.

2.dan RIM
Doručak. Slobodan dan. Mogućnost organizovanja fakultativne pešacke ture: Fontana di Trevi, Španski trg, Panteon, Navona… Noćenje.
Grupa 29.04.  Doručak. Panoramsko razgledanje grada autobusom sa vodičem na srpskom jeziku. Slobodan dan. Mogućnost organizovanja fakultativne pešačke ture: Fontana di Trevi, Španski trg, Panteon, Navona… Noćenje.

3.dan RIM -VATIKAN– RIM
Doručak. Poludnevna fakultativna poseta crkvi Svetog Petra, vatikanskim muzejima i Sikstinskoj kapeli. Prilikom posete muzejima, obilazi se najznacajniji deo zbirki: zbirka antičkih statua, sala sa tapiserijama, sala geografskih mapa iz 16. veka, sala kandelabra, sobe koje je oslikao Rafaelo... Posebno se ističe Sikstinska kapela, čiju tavanicu je oslikao čuveni Mikelanđelo. Potom se obilazi unutrašnjost najveće crkve na svetu, crkve Svetog Petra, u kojoj se nalazi čuvena „Pieta“, jedino potpisano delo svestranog renesansnog umetnika Mikelanđela. Obilazak se završava na velelepnom trgu ispred same crkve, koji je uredio Bernini, najznačajniji umetnik italijanskog baroka. Slobodno poslepodne. Noćenje.

4.dan RIM – TIVOLI – RIM
Doručak. Poludnevni fakultativni izlet u Tivoli i poseta fontanama kompleksa „Villa D’ Este“. U vili je živeo kardinal Hipolit II D’ Este, a u istoj je ugostio pape, kraljeve i prinčeve, vojvode i čuvene umetnike. Palatu krase mnogobrojni mozaici koji predstavljaju slike iz svakodnevnog života. Jedinstvena je zbog više stotina monumentalnih fontana, od kojih su najlepše one koje su izgrađene u baroknom stilu i imitiraju zvukove kao što su cvrkut ptica ili orgulje. Povratak u hotel. Slobodno poslepodne. Noćenje.

5. dan  RIM – BEOGRAD
Doručak.  Napuštanje hotela. Transfer na aerodrom. Polazak aviona za Beograd (vreme povratka u tabeli). Dolazak u Beograd  (vreme dolaska u tabeli).      (Kraj usluga)  
 

CENE FAKULTATIVNIH IZLETA PO OSOBI (podložne su promeni, minimum za realizaciju izleta je 10 putnika):

 • Vatikan (sa ulaznicom) - 50 € odrasli / 40 € deca - odlazak metroom, karta uključena u cenu, povratak individualni
 • Tivoli (sa ulaznicom) - 55 € odrasli / 45 € deca
 • Pešačko razgledanje grada - 20 € odrasli / 10 € deca
 • Boemska četvrt Trastevere - 20 € odrasli / 10 € deca

Ostavi komentar

(0) Komentara
Postavite pitanje