Metropole > Grčka > Atina

Atina

Atina je glavni grad Grčke. Moderna Atina je veliki i kosmopolitski grad, dok je starogrčka Atina bila moćna država i poznati obrazovni i filozofski centar. Grad je dobio ime po boginji zaštitnici – Atini. Često se naziva kolevkom zapadne civilizacije zbog svojih kulturnih doprinosa tokom IV i V veka pre nove ere. Iz tog razdoblja u Atini je ostalo mnogo antičkih zgrada i umetničkih dela. Najpoznatiji je svakako Akropolj, koji je priznat kao jedan od najboljih primera klasične grčke umetnosti i arhitekture.

4 dana, 3 noćenja // Prevoz + hotel + doručak 

5 dana, 4 noćenja // Prevoz + hotel + doručak 

 • Program:
 • Usluga:
 • Prevoz:
 • Atina
 • Noćenje sa doručkom
 • Avion
Cena: Od 199€

Paket aranžman / avionski prevoz, smeštaj i obilasci

Period putovanja

Hotel

Broj dana

Cena po osobi

Svakodnevni polasci

Hotel Dorian In 3*

4 dana

od 199 €

5 dana

od 225 €

Aranžman se plaća u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu Societe Generale banke na dan uplate.

Cena iz tabele je u evrima, po osobi

CENA ARANŽMANA OBUHVATA:

 • Povratni avionski prevoz na relaciji Beograd - Atina - Beograd sa kompanijom Air Serbia
 • Smeštaj u izabranom hotelu na bazi 3 ili 4 noćenja sa doručkom u standardnim dvokrevetnim sobama
 • Troškove organizacije putovanja

CENA ARANŽMANA NE OBUHVATA:

 • troškove avionskih taksi – 108 € (avionske takse se plaćaju u agenciji prilikom rezervacije i podložne su promenama)
 • individualan transfer aerodrom – hotel - aerodrom
 • individualno zdravstveno osiguranje

NAČINI PLAĆANJA ARANŽMANA:

 •   50% prilikom rezervacije, a ostatak od 50% najkasnije 10 dana pre putovanja
 •   50% prilikom rezervacije, a ostatak od 50% u jednakim mesečnim ratama čekovima građana
 • platne kartice (Visa, Dina, Master, Maestro)

OPŠTE INFORMACIJE

NAPOMENA:

1. Cena je rađena na bazi osnovne tarife avio prevoznika, ukoliko nema mesta na pomenutoj tarifi,

moguće je putovati uz doplatu po ceni sledece raspoložive tarife.

2. Za program putovanja pod posebnim uslovima, a vezano za prodaju promotivnih tarifa avio karata kod avio kompanije, primenjuju se posebni uslovi otkazivanja, odnosno karta kupljena po promotivnoj tarifi ne može se zameniti niti refundirati, kao ni iznos aerodromski taksi. Rok za izdavanje karte je 24h od trenutka rezervacije!

NAPOMENA ZA POSREDNIKA:

Ukoliko Posrednik prilikom rezervacije ne izvrši uplatu akontacije od 50% od cene aranžmana u roku od 24 h, Organizator putovanja zadržava pravo korigovanja cene. Cena je radjena na bazi osnovne tarife avio prevoznika, ukoliko nema mesta na pomenutoj tarifi, moguće je putovati uz doplatu po ceni sledece raspoložive tarife.

CENA ZA 1/1 SOBU: NA UPIT

OPIS I LOKACIJA HOTELA :

Svaki hotel iz ponude ima restoran, a svaka soba ima tuš/WC. Smeštaj je u nekom od hotela u zavisnosti od raspolo živosti kapaciteta iz rezervacionog sistema:

HOTEL DORIAN INN 3* http://www.dorianinnhotel.com/

Lokacija : Hotel se nalazi u centru Atine par koraka od Narodnog pozorista i 2 min hoda od stanice metroa Omonia.

Sadržaj : Hotel ima recepciju, restoran, bar, otvoreni bazen, terasu za suncanje, WIFI uz doplatu, uslugu room service i sef.

Smeštaj: Sobe su klimatizovane, mini bar, Satelitski TV, telefon, fen, kupatilo (T/WC).

Usluga: Noćenje sa doručkom – kontinentalni švedski sto.

NAPOMENE U VEZI SMEŠTAJA:

 •  U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka od 14:00 časova (postoji mogućnost ranijeg ulaska), a napuštaju se poslednjeg dana boravka do 09:00 časova. Svaki hotel ima restoran. Svaka soba ima tuš/WC. Smeštaj iz ove ponude registrovan je, pregledan i standardizovan od strane Nacionalne turističke asocijacije zemlje u kojoj se nalazi. Opis destinacija i smeštaja dostupan je u agenciji ili na web-straniciwww.tipotravel.com
 • Opisi smeštajnih objekata su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smeštajnih objekata, organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od smeštajnih objekata
 • Uglavnom je zastupljena internacionalna kuhinja
 • U pojedinim smeštajnim objektima treći i četvrti ležaj mogu biti pomoćni. Dimenzija i izgled pomoćnog ležaja zavise od mogućnosti smeštajnih objekata, može biti sofa na razvlačenje, ali je uglavnom standardne veličine tako da je zbog pomoćnog ležaja, trećoj odrasloj osobi odobren popust u iznosu od 5 %.
 • Organizator putovanja ne može da utiče na razmeštaj po sobama, jer to isključivo zavisi od recepcije smeštajnog objekta
 •   Neki od dopunskih sadržaja smeštajnih objekta su dostupni uz doplatu. Postoji mogućnost odstupanja i promena oko dostupnosti nekih sadržaja, jer isključivo zavise od smeštajnih objekata (npr. sef, parking, mini-bar, TV, klima uređaj...)

OPŠTE NAPOMENE:

 • Proveriti 3 dana pre putovanja tačno vreme i mesto polaska
 • Kod autobuskih aranžmana predviđene su pauze radi usputnog odmora na oko 3 do 4 sata vožnje. Zaustavljanja su na usputnim stajalištima ili benzinskim pumpama, a u zavisnosti od uslova na putu i raspoloživosti kapaciteta stajališta
 • Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka…)
 • Za sve informacije date usmenim, telefonskim ili elektronskim putem agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije
 • Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak...)
 • Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i osiguranja, kao i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja
 • Rok za prijavu uglavnom zavisi od popunjenosti. Preporuka je da se raspitate o aranžmanu minimum 4 – 8 nedelja unapred
 • Maloletni putnici prilikom putovanja moraju imati overenu saglasnost roditelja
 • Sva vremena u programima putovanja su data po lokalnom vremenu zemlje u kojoj se boravi
 • Putnici koji poseduju inostrani pasoš dužni su sami da se informišu kod nadležnog konzulata o uslovima koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju (vizni, carinski, zdravstveni i dr.) i da sami blagovremeno i uredno obezbede potrebne uslove i isprave
 • Preporuka je, da se putnici sa novim crvenim pasošima, informišu o uslovima ulaska u zemlje Evropske unije (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju ...) na web-stranici Delegacije Evropske unije u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju Evropske unije
 • Zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, kao i poštovanja vremena ostalih putnika iz grupe, ne garantujemo mogućnost zadržavanja na granici koja predstavlja izlazak iz Evropske Unije, radi overe računa i povraćaja poreza iz Evropske Unije (TAX FREE).
 • Ukoliko avio prevoz podrazumeva presedanje na drugi let na tranzitnom aerodromu, to se vrši individualno.

1.dan BEOGRAD – ATINA

Dolazak na aerodrom “Nikola Tesla” dva sata pre poletanja aviona. Čekiranje za let. Po sletanju u Atinu, individualan transfer do hotela. Smeštaj u hotel. Slobodno vreme. Noćenje.

2. - 3.dan/4.dan ATINA

Doru č ak. Slobodno vreme za individualne aktivnosti. Noćenje.

4./5. dan ATINA - BEOGRAD

Doručak. Napuštanje hotela. Individualan transfer na aerodrom. Polazak aviona za Beograd. (Kraj usluga)

Ostavi komentar

(0) Komentara
Postavite pitanje