Metropole > Češka Republika > Prag

Prag

Još od srednjeg veka, Prag se smatra jednim od najlepših evropskih gradova. Često ga nazivaju zlatnim gradom zbog bogate istorije i laskave titule stecišta kulturne elite.U njemu su živeli i radili Mocart, Betoven, Kafka... koji su, očarani njegovom lepotom, lako nalazili inspiraciju za svoja remek dela.Danas je Prag evropska metropola, grad pun života, pun mogućnosti za kvalitetan provod, od tržnih centara do bezbroj pivnica i restorana u kojima se služi čuveno češko pivo. U Prag se ne ide jednom – u Prag se ide uvek!

5 dana, 4 noćenja // Prevoz + Hotel + Doručak

 • Program:
 • Usluga:
 • Prevoz:
 • Prag
 • Noćenje sa doručkom
 • Avio
Cena: od 216€

Paket aranžman / avionski prevoz i smeštaj

Termin putovanja

Hotel

Ukupna cena po osobi

Svakodnevni polasci tokom cele godine

Victoria 3*

od 216 €

Ibis Mala Strana 3*

od 268 €Aranžman se plaća u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu Societe Generale banke na dan uplate.

Cene iz tabele su u evrima, po osobi.

CENA ARANŽMANA OBUHVATA:

 • Povratni avionski prevoz na relaciji Beograd - Prag - Beograd kompanijom Air Serbia
 • Smeštaj u hotelu sa 3* na bazi 4 noćenja sa doručkom u dvokrevetnim sobama
 • Troškove organizacije putovanja

CENA ARANŽMANA NE OBUHVATA:

 • troškove avionskih taksi – oko 87 € (avionske takse se plaćaju u agenciji prilikom rezervacije i podložne su promenama)
 • individualan transfer aerodrom – hotel - aerodrom
 • individualno zdravstveno osiguranje

NAČINI PLAĆANJA ARANŽMANA:

 • 50% prilikom rezervacije, a ostatak od 50% najkasnije 10 dana pre putovanja
 • 50% prilikom rezervacije, a ostatak od 50% u jednakim mesečnim ratama čekovima građana
 • platne kartice (Visa, Dina, Master, Maestro)

OPŠTE INFORMACIJE

NAPOMENA ZA TRANSFER:

 • Cena autobuske karte (mini bus) od aerodroma do centra grada – oko 150 czk po osobi po pravcu
 • Cena vremenske karte – oko 34 czk po osobi za 90 minuta. Predlozi transfera:

Autobus br. 119 do metro stanice Dejvicka, a zatim metroom zelene linije A do centra grada

Autobus br 100 do metro stanice Zličin, a zatim metroom žute linije B do centra grada

NAPOMENA:

 • Cena je rađena na bazi osnovne tarife avio prevoznika, ukoliko nema mesta na pomenutoj tarifi,

moguće je putovati uz doplatu po ceni sledece raspoložive tarife.

 • Za program putovanja pod posebnim uslovima, a vezano za prodaju promotivnih tarifa avio karata kod

avio kompanije, primenjuju se posebni uslovi otkazivanja, odnosno karta kupljena po promotivnoj tarifi ne može se zameniti niti refundirati, kao ni iznos aerodromski taksi. Rok za izdavanje karte je 24h od trenutka rezervacije!

NAPOMENA ZA POSREDNIKA:

Ukoliko Posrednik prilikom rezervacije ne izvrši uplatu akontacije od 50% od cene aranžmana u roku od 24 h, Organizator putovanja zadržava pravo korigovanja cene. Cena je radjena na bazi osnovne tarife avio prevoznika, ukoliko nema mesta na pomenutoj tarifi, moguće je putovati uz doplatu po ceni sledece raspoložive tarife.

CENA ZA 1/1 SOBU - NA UPIT

OPIS I LOKACIJA HOTELA :

Smeštaj je u Pragu (Češka) u hotelu sa 3*. Svaki hotel iz ove ponude ima restoran, a svaka soba ima tuš/WC. Smeštaj je u nekom od navedenih hotela u zavisnosti od raspoloživosti kapaciteta iz rezervacionog sistema:

Hotel VICTORIA 3* - www.hotelvictoria.cz

Dobro hotel sa 3*, poseduje 42 sobe i restoran. Svaka soba ima tuš/WC, fen, TV, telefon, minibar i sef. Doručak - kontinentalni švedski sto.

Hotel IBIS MALA STRANA 3* http://www.ibis.com/

Dobro pozicioniran hotel u blizini centra grada. Hotel poseduje 225 soba, restoran, bar i parking. Svaka soba ima tuš/WC, fen, TV, telefon i WiFi. Doručak - kontinentalni švedski sto.

NAPOMENE U VEZI SMEŠTAJA:

 • U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka od 14:00 časova (postoji mogućnost ranijeg ulaska), a napuštaju se poslednjeg dana boravka do 09:00 časova. Svaki hotel ima restoran. Svaka soba ima tuš/WC. Smeštaj iz ove ponude registrovan je, pregledan i standardizovan od strane Nacionalne turističke asocijacije zemlje u kojoj se nalazi. Opis destinacija i smeštaja dostupan je u agenciji ili na web-stranici www.tipotravel.com
 • Opisi smeštajnih objekata su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smeštajnih objekata, organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od smeštajnih objekata
 • Objašnjenje: kontinentalni švedski sto – manji izbor namirnica i uglavnom je slatki doručak. Uglavnom je zastupljena internacionalna kuhinja
 • U pojedinim smeštajnim objektima treći i četvrti ležaj mogu biti pomoćni. Dimenzija i izgled pomoćnog ležaja zavise od mogućnosti smeštajnih objekata, može biti sofa na razvlačenje, ali je uglavnom standardne veličine tako da je zbog pomoćnog ležaja, trećoj odrasloj osobi je odobren gore navedeni popust.
 • Organizator putovanja ne može da utiče na razmeštaj po sobama, jer to isključivo zavisi od recepcije smeštajnog objekta
 • Neki od dopunskih sadržaja smeštajnih objekta su dostupni uz doplatu. Postoji mogućnost odstupanja i promena oko dostupnosti nekih sadržaja, jer isključivo zavise od smeštajnih objekata (npr. sef, parking, mini-bar, TV, klima uređaj...)

OPŠTE NAPOMENE:

 • Proveriti 2 dana pre putovanja tačno mesto sastanka i vreme poletanja aviona
 • Besplatni prtljag – 1 prtljag koji se predaje (maksimum do 20kg) i 1 ručni prtljag koji se unosi u avion (svaki kilogram preko dozvoljenog se dodatno naplaćuje). Nije dozvoljeno imati u ručnom prtljagu oštre predmete (makaze, nož...) i tečnost preko 100 ml
 • Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka…)
 • Za sve informacije date usmenim, telefonskim ili elektronskim putem agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije
 • Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak...)
 • Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i osiguranja, kao i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja
 • Rok za prijavu uglavnom zavisi od popunjenosti. Preporuka je da se raspitate o aranžmanu minimum 4 – 8 nedelja unapred
 • Maloletni putnici prilikom putovanja moraju imati overenu saglasnost roditelja
 • Sva vremena u programima putovanja su data po lokalnom vremenu zemlje u kojoj se boravi
 • Putnici koji poseduju inostrani pasoš dužni su sami da se informišu kod nadležnog konzulata o uslovima koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju (vizni, carinski, zdravstveni i dr.) i da sami blagovremeno i uredno obezbede potrebne uslove i isprave
 • Preporuka je, da se putnici sa novim crvenim pasošima, informišu o uslovima ulaska u zemlje Evropske unije (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju ...) na web-stranici Delegacije Evropske unije u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju Evropske unije
 • Ukoliko avio prevoz podrazumeva presedanje na drugi let na tranzitnom aerodromu, to se vrši individualno.

1. dan BEOGRAD - PRAG

Dolazak na aerodrom “Nikola Tesla” dva sata pre poletanja aviona. Čekiranje za let. Po sletanju u Prag, individualan transfer do hotela. Smeštaj u hotel. Slobodno vreme. Noćenje.

2. – 4. dan PRAG

Doru č ak. Slobodno vreme za individualne aktivnosti. Noćenje.

5. dan PRAG – BEOGRAD

Doručak. Napuštanje hotela. Individualan transfer na aerodrom. Polazak aviona za Beograd. (Kraj usluga)

Ostavi komentar

(0) Komentara
Postavite pitanje