Daleke destinacije > Daleke destinacije > Tajland

Tajland

Odmaralište se nalazi na plaži Ao Nang i pruža direktan izlaz na plažu, kao i šarmantne sobe sa zasebnim terasama. Pored toga nudi veliki otvoreni bazen i restoran iz kog se pruža predivan pogled na more.Odmaralište se nalazi na pogodnoj lokaciji u blizini spektakularnih mesta za ronjenje i litica od krečnjaka u Krabiju, a od pećine Phra Nang udaljeno je samo 4 km. Do centra grada gde se nalaze brojni nocni klubovi vas deli samo 5 minuta voznje. Do Međunarodnog aerodroma Krabi stiže se za 30 minuta vožnje automobilom.Sobe su opremljene finim nameštajem u tradicionalnom tajlandskom ili savremenom stilu. Svaka soba sadrži TV sa kablovskim kanalima, mini-bar i prostrani prostor za sedenje. Većina soba poseduje luksuznu kadu.Od rekreativnih sadržaja dostupno je penjanje po steni, gnjuranje i ronjenje. Odmaralište takođe pruža usluge turističkog operatera i aerodromskog prevoza. Obezbeđen je besplatan pristup bežičnom internetu.U restoranu odmarališta, koji radi tokom celog dana, služi se tajlandska i internacionalna hrana. Na raspolaganju su i jela od svežih morskih plodova sa roštilja. Gosti mogu uživati u osvežavajućim pićima u hotelskom baru kraj bazena i na plaži.Prema nezavisnim recenzijama, naši gosti obožavaju ovaj deo destinacije Ao Nang Plaze.Ovaj objekat takođe ima jednu od najboljih lokacija u gradu Ao Nang Plaze! Gosti su zadovoljniji lokacijom u poređenju sa drugim objektima u ovoj oblasti.


 • Program:
 • Polazak:
 • Povratak:
 • Usluga:
 • Prevoz:
 • Tajland
 • 17.07.2017.
 • 27.07.2017.
 • Prevoz + Hotel + Doručak
 • AVIO
Cena: 330€

LAST MINUTE

OSTRVO KRABI - TAJLAND

17.07. - 27.07.2017.

CENA: 330€

Prijave i uplate do 15.juna 2017.

 

Cena aranžmana obuhvata:

· Avio karta (lokalni let) Bangkok-Krabi-Bangkok -transfer aerodrom-hotel-aerodrom

 • Hotel 4* “The Lai Thai” Destinacija: Krabi, Tajland (dvokrevetna soba),
 • Smeštaj u sobi (king size krevet) + kuhinja –na bazi noćenja sa doručkom
 •  

Cena aranžmana ne obuhvata:

 • Avio karta na relaciji Beograd – Bangkok - Beograd
 • Tajlandsku vizu sa jednim ulaskom
 • Međunarodno zdravstveno osiguranje (može se uzeti u agenciji)
 • Fakultativne obilaske i ulaznice za lokalitete i kulturno-istorijske spomenike
 • Individualne troškove za vreme putovanja

 

 

Plaćanje:

Isključivo u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu poslovne banke Societe Generale na dan uplate.

 • 30% od cene aranžmana prilikom rezervacije, a ostatak najkasnije do 15 dana pre polaska

Link ka hotelu: http://www.laithai-resort.com/krabi/en/

Opšte napomene:

 • Organizator putovanja zadržava pravo promena pojedinih sadržaja u programu.
 • Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava.
 • Za sve informacije date usmenim putem agencija ne snosi odgovornost.
 • Potpisnik Ugovora o putovanju ili predstavnik grupe putnika obavezan je da sve putnike upozna sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i viziranja i OPŠTIM USLOVIMA PUTOVANJA TIPO TRAVEL-a.
 • Putnici su dužni da dva dana pred put provere tačno vreme i mesto polaska grupe.
 • Putnik je dužan da se sam upozna sa pravilima ponašanja zemlje u koju putuje i da poštuje važeće zakonske carinske propise.
 • Putnik koji svojim neadekvatnim ponašanjem uznemirava druge putnike ili ometa vozače i pratioca u poslu, biće odmah isključen sa putovanja i sva odgovornost prelazi na njega bez prava na žalbu i povraćaj novca.
 • Putnik je dužan da poštuje satnicu određenu od strane predstavnika agencije na putovanju, u suprotnom predstavnik agencije ima pravo da putnika isključi sa putovanja.
 • Agencija određuje raspored sedenja, mesto polaska, mesta za pauzu i dužinu iste; uplatom prevoza, putnik prihvata sve gore navedeno, bez prava na prigovor i žalbu.
 • Aranžman je rađen na bazi od minumum 10 putnika za daleka putovanja
 • U slučaju nedovoljnog broja putnika za relizaciju aranžmana ili drugih objektivnih okolnosti, organizator putovanja obaveštava putnike o otkazu aranžmana najkasnije 10 dana pre datuma polaska za daleka putovanja i 5 dana pre datuma polaska za evropska putovanja.
 • Kod aranžmana koji uključuju prevoz avionom, nakon kupovine avio karata nemoguće je refundiranje istih i u tom slučaju važe uslovi avio kompanija.
 • Kod aranžmana koji uključuju prevoz low cost avio kompanija, u slučaju odlaganja leta, otkaza ili gubitka konekcije putnici su dužni da sami plate novonastale troškove i agencija ne može da utiče na okolnosti koje su van njenog dometa.
 • Cene low cost aranžmana podložne su promenama i po uplati avansa se proveravaju tarife i putniku se potvrđuje cena aranžmana.
 • Agencija ne snosi odgovornost usled promena avio konekcija od strane avio kompanije.
 • Satnice letova navedene u planu i programu ili dobijene od strane agencije podložne su promeni i isključivo zavise od avio kompanije.
 • Agencija zadržava pravo odabira prevoznog sredstva za transfere i vrši ih do smeštaja ukoliko je to fizički moguće.
 • Organizator putovanja zadržava pravo korekcije ugovorene cene pre početka putovanja usled promene u kursu razmene valute ili promene u tarifama prevoznika i u zakonom predviđenim slučajevima.
 • Za sve ponuđene ili dostupne opcione doplate u vezi sa planom i programom puta ili smeštajem, potrebno je izjasniti se prilikom prijave za putovanje.
 • Ukoliko neki putnik sam odluči da promeni deo plana i programa puta, agencija nema odgovornost da tom putniku obezbedi transfer/raniji ili kasniji check in ili check out u smeštaj/drugačija noćenja u smeštajima, od onoga što je predviđeno planom i programom puta.
 • Prilikom prijave potrebno je dostaviti kopiju pasoša/podatke pasoša sa kojim će putnik putovati na samo putovanje. Obavezno je da putnik proveri trajanje i ispravnost putnog dokumenta, kao i broj slobodnih stranica potrebnih za putovanje.

Napomene u vezi sa smeštajem:

 • U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka u skladu sa pravilima tog smeštajnog objekta. Najčešće je check-in u popodnevnim časovima (14h ili 15h), a check-out je poslednjeg dana boravka najčešće do 10h ili 11h.
 • Opisi smeštajnih objekata su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smeštajnih objekata, organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od smeštajnih objekata.
 • Neki od dopunskih sadržaja smeštajnih objekta su dostupni uz doplatu. Postoji mogućnost odstupanja i promena oko dostupnosti nekih sadržaja, jer isključivo zavise od smeštajnih objekata (npr. sef, parking, mini-bar, TV, klima uređaj...)
 • Putnik je dužan da poštuje pravila smeštajnog objekta i sam snosi odgovornost usled sankcionisanja od strane osoblja smeštajnog objekta.
 • U nekim smeštajima Azije, Afrike i Latinske Amerike nema vruće vode.
 • Smeštajni kapaciteti vrše smeštaj putnika i određuju raspored i tip soba prema svojoj raspoloživosti u datom trenutku. Agencija nije u mogućnosti da klijentima potvrdi da li će kreveti biti twin (razdvojeni) ili double (veliki francuski ležaj), kao ni spratnost u samom smeštaju. Klijent je uplatom aranžmana saglasan sa tom činjenicom i uslovima smeštaja bez prava na žalbu.
 • Putnici koji putuju sami u nekim programima imaju mogućnost da uz doplatu budu sami u jednokrevetnoj sobi. Ukoliko putnik želi da se spoji sa nekim drugim putnikom iz grupe i ne želi da plaća doplatu, prihvata da se spoji sa bilo kojom osobom iz grupe, bez obzira na godine i pol saputnika. U tim situacijama, agencija apsolutno ne odgovara za bilo kakve eventualne neprijatnosti ili neslaganja koje putnici mogu da imaju na putu.
 •  

Napomene u vezi sa fakultativnim izletima:

 • Fakultativni izleti nisu obavezni deo putovanja.
 • Termini i cene fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti.
 • Fakultativni izleti se realizuju od strane lokalnih agencija i Tipo Travel nije u mogućnosti da utiče na stvari Van dometa agencije vezane za samu realizaciju izleta.
 • Fakultativne izlete često vode lokalni vodiči na samim lokalitetima na engleskom jeziku. Uplatom izleta putnik prihvata sve uslove lokalne agencije bez prava na žalbu.
 • Agencija ne može uticati na dužinu trajanja putovanja do lokaliteta, vremena polaska, povratka ili obilazaka kao ni stručnost lokalnih vodiča.
 •  

Napomene u vezi sa vizama:

 • Putnici su u obavezi da se upoznaju sa viznim režimom države u koju putuju.
 • Pojedine ambasade zahtevaju lično prisustvo putnika prilikom viziranja i putnici su dužni da pravila ambasade ispoštuju.
 • Putnici su dužni da dokumenta za viziranje dostave najkasnije mesec dana pre putovanja, a ukoliko ih ne dostave u navedenom roku, dužni su da sami obezbede vize za putovanje.
 • Putnici koji ne poseduju nove biometrijske pasoše Republike Srbije dužni su da se sami upoznaju sa viznim režimom države u koju putuju i da sami obezbede vize za putovanje.
 • Agencija ne garantuje dobijanje vize i nije ovlašćena da utvrđuje validnost dokumenata.
 • U slučaju nedobijanja vize agencija ne snosi odgovornost.

Organizator putovanja je T.A.Tipo Travel, licenca OTP 2/2015. U slucaju promena na monetarnom trzistu, trzistu roba i usluga ili nedovoljnog broja prijavljenih putnika,. Cena aranžmana je garantovana samo za uplatu kompletnog iznosa, u suprotnom garantovan je iznos akontacije, a ostatak je podložan promeni. Uz ovaj program vaze Opsti uslovi putovanja T.A.Tipo Travel

PROGRAM PUTOVANJA:

17.07 . Sastanak putnika sa predstavnikom Tipo Travela na aerodromu ‚‚Nikola Tesla”, poletanje za presedanjem za Bangkok. Nastavak puta lokalnim letom do krajnje destinacije Krabi.

18.07 . Dolazak u Krabi. Prijavljivanje u resort. 20.07. – Celodnevni izlet – obilazak 4 ostrva

Obilazak 4 najpoznatija ostrva u blizini Krabija, savršen izlet za stvaranje novih uspomena na Tajlandu.

22.07 . Phi Phi islands full day tour

Niste bili na Tajlandu ako niste prošetali plažom Maya Bay gde je Leonardo Dikaprio snimao scene iz filma “Plaža”, nešto što morate videti su Phi Phi ostrva.

25.07 . Hong island full day tour

Dan na divnim plažama Hong ostrva i obilazak lagune.

26.07 . – Slobodan dan

27.07 . Odjavljivanje iz resorta. Transfer na aerodrome.Povratni let… kraj usluga

Ostavi komentar

(1) Komentara

Ja

koja glupost, kako da stignemo tamo da bi iskoristili ovu jedinstvenu ponudu. Ovo je vise nego neozbiljno..
13.07.2017. by Ja
Postavite pitanje